Predmet: Osnove industrijskog inženjerstva i menadžmenta (12 - II1000)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.10.2012..

Predmet Osnove industrijskog inženjerstva je polazni predmet u proučavanju, razumevanju i projektovanju kompleksnih sistema i procesa u području industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Obrazovni cilj koji se želi ostvariti je sticanje osnovnih znanja o inženjerstvu i sistemskom pogledu na svet, sa naglaskom na primenu tog pristupa na proizvodne i uslužne poslovne sisteme, kako bi student bio u mogućnosti da samostalno izvede inženjersku analizu različitih poslovnih sistema.
Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da uoče komponente proizvodnih i uslužnih sistema, shvate relacije između njih, analiziraju osnovne funkcije preduzeća kao složenog dinamičkog sistema i uoče njegovu politiku, plan i program.
Industrijsko inženjerstvo i teorija sistema. Sistemi i karakteristike sistema, Osnovne veličine i stanja sistema. Funkcija sistema i tokovi u sistemu. Struktura sistema. Uslovi okoline. Dinamičko modeliranje proizvodnih sistema. Upravljanje sistemom. Izazovi industrijskog inženjerstva i menadžmenta u novom milenijumu. Osnovni instrumenti i tehnike planiranja u menadžmentu (SWOT analiza, portfolio menadžment, analiza jaza, analiza prelomne tačke, itd.). Vođenje. Motivacija. Grupe, timovi i korporacijska kultura. Potsticanje kreativnosti i inovacije. Delegiranje autoriteta. Korporacijska društvena odgovornost i poslovna etika.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja sa primerima primene sistemskog prilaza na proizvodne i uslužne sisteme i auditorne vežbe u okviru kojih se preko studija slučaja različitih proizvodnih i uslužnih sistema u malim grupama razrađuju pojedine teme sa predavanja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zelenović, D., Ćosić, I., Šešlija, D.Osnove industrijskog inženjerstva i menadžmenta - Sistemski prilaz2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Zelenović, D.Osnovi teorije industrijskih sistema1989Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Ćosić, I., Šormaz, D., Šešlija, D.Osnove teorije industrijskih sistema - Priručnik za vežbe1989Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šešlija dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šormaz dr Dušan
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vidicki dr Predrag
Docent

Auditorne vežbe