Predmet: Tehnologije rukovanja materijalom (12 - II1013)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 18.10.2012..

Cilj predmeta predstavlja ovladavanje osnovnim znanjem o tehnologijama rukovanja materijalom u proizvodnim i uslužnim poslovnim sistemima koje omogućava studentu da samostalno izvede inženjersku analizu zahteva koji se postavljaju pred sistem za rukovanje materijalom. Cilj predmeta je da diplomirani industrijski inženjer stekne kompetencije za projektovanje novih i rekonstrukciju već postojećih sistema za rukovanje materijalom.
Studenti će biti osposobljeni za analzu postojećeg sistema rukovanja materijalom u preduzeću, definisanje zahteva za rukovanje materijalom, koncipiranje sistem za rukovanje materijalom, izbor adekvatne opreme za njega. Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva stiče kompetencije za projektovanje sistema za rukovanje materijalom.
Definicija i podela sistema za rukovanje materijalom (RM). Rukovanje materijalom na radnom mestu. Transport. Skladištenje. Faze toka materijala. Struktura sistema za rukovanje materijalom. Kvalitet funkcionisanja sistema za RM: transportni učinak, transportni rad, vremenski učinak, teretni učinak. Vreme transporta. Transportni ciklus. Troškovi RM. Podsistemi sistema za RM. Izbor sredstava za RM. Automatizacija sistema za RM.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja sa primerima primene sistema za rukovanje materijalom na radnom mestu kao i u transportnim i skladišnim funkcijama u proizvodnim i uslužnim sistemima. U okviru vežbi se podstiče rad u grupama koje na primerima razrađuju pojedine teme sa predavanja. Vežbe se odvijaju uz pomoć računara.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Šešlija D, Dudić STehnologije rukovanja materijalom (u pripremi)2007FTN Novi SadSrpski jezik
D. R. SuleMANUFACTURING FACILITIES Location, Planning and Design1994PWS PUBLISHING COMPANYEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šešlija dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dudić dr Slobodan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milenković dr Ivana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Šulc dr Jovan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe