Predmet: Tehnologije merenja i kontrole proizvoda (12 - II1014)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastKvalitet, efektivnost i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Predmet Tehnologije merenja i kontrole proizvoda obuhvata proučavanje postupaka izdvajanja, obrade i prikazivanja izdvojenih podataka, upoznavanje sa tehnologijama merenja i kontrole, analizu elemenata koji definišu postupke merenja i kontrole i metodologiju izbora optimalne varijante postupka korišćenjem validnih kriterijuma.
Postupci ulazne, procesne i izlazne kontrole su neophodni radi provere tehničkog kvaliteta proizvoda ili usluge koji se isporučuje/koja se pruža tržištu. Kandidatu se prezentuju osnovni principi i elementi matematičke statistike primenjene na oblast metrologije neophodni da bi se stekao opšti uvid u obavljanje ovog za organizaciju vitalnog posla, kao i osnovne informacije o nekim, u praksi najčešće korišćenim merilima. Kandidati se upoznaju sa elementima međunarodnih organizacionih standarda u vezi sa radom laboratorija za merenje i etaloniranje.
• Vrste podataka • Postupci izdvajanja podataka • Obrada i prikazivanje izdvojenih podataka • Merenje i merni instrumenti • Merenje veličina • Upoznavanje sa tehnologijama merenja i kontrole • Metrološke laboratorije • Analiza elemenata koji definišu postupke merenja i kontrole • Metodologija izbora optimalne varijante postupka merenja i kontrole • Izrada postupaka merenja i kontrole
• Predavanje. Numeričko-računske, labaratorijske, grafičke i računarske vežbe • Ispit je računski i teorijski. Računski ispit je eliminatoran. • Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz laboratorijksih i numeričko/računskih vežbi, seminarskog rada, obaveznih zadataka i računskog i teorijskog dela ispitnog zadatka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Kamberović, V. RadlovačkiTehnologije merenja i kontrole proizvoda2012elektronska skriptaSrpski jezik
Grupa autora Measurement system analysis, Refernce manual2002 Daimler-Crysler Corporation, Ford, General MotorsEngleski
Grupa autoraMetode i tehnike unapređenja procesa rada2012FTN i IIS-ITC Novi SadSrpski jezik
Hitoshi, K Statistical methods for quality improvement 19953A Corporation, Tokyo Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Delić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Delić dr Milan
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vulanović dr Srđan
Vanredni profesor

Računarske vežbe