Predmet: Projektovanje informacionih sistema (12 - II1018)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Nastavni predmet se izučava u cilju sticanja saznanja o mestu i ulozi informacionog sistema u postupcima upravljanja realnim sistemom, o metodološkim putevima u analizi i projektovanju informacionih sistema i glavnim segmentima njihove strukture. Slušaoci nastavnog predmeta se osposobljavaju za kompetentno učešće u procesima inženjeringa, reinženjeringa i dokumentovanja informacionih sistema kao i njihovu evaluaciju, eksploataciju i održavanje u funkciji.
Slušaoci nastavnog predmeta tokom kursa stiču kvalitetna znanja u oblasti inženjeringa i reinženjeringa informacionih sistema, praktično rade na zadacima iz oblasti analize sistema i modeliranja sistemskih struktura i u tom kontekstu ovladavaju nizom namenskih, standardizovanih i širom sveta primenjivanih metoda, sredstava i alata za datu namenu.
Osnovni pojmovi i objašnjenja. Inženjering i reinženjering informacionih sistema. Životni ciklus informacionog sistema. Strateško planiranje razvoja i izgradnje IS. Analiza sistema - metode, tehnike i alati. Metodološki pristupi u razvoju i izgradnji IS. Modeliranje sistemskih struktura. Metode i sredstva modeliranja BP. Modeliranje programskih osnova. Tehničke osnove IS. Kadrovi za razvoj, eksploataciju i održavanje sistema. Testiranje i uvođenje sistema u funkciju. Održavanje. Dokumentovanje IS.
Nastava se izvodi u formi predavanja i laboratorijskih, računarom podržanih vežbanja. U okviru nastave vežbanja se predviđa i samostalna izrada obaveznih zadataka, uz mogućnost otvorenih konsultacija sa predmetnim nastavnicima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Krsmanović, C.Projektovanje informacionih sistema, udžbenik u pripremi2013Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Booch, G., Maksimumchuk, R. A., Engle, M. W., Yuang, B. J., Conallen, J., Houston, K. A.Object-Oriented Analysis and Design with Applications (3rd Edition)2007Addison - WesleyEngleski
Pressman, R. S., Maxim, B. R.Software Engineering: A Practitioners Approach (8th edition)2014McGraw-HillEngleski
Marakas, G. M.System Analysis and Design - An Active Approach (2nd edition)2004Prentice-HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada40.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Krsmanović Cvijan

Predavanja
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mitrović Jovan
Istraživač pripravnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vukmanović Miloš
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Todić dr Vladimir
Naučni saradnik

Računarske vežbe