ПОСЕТА СТУДЕНАТА ПРЕДУЗЕЋУ ТЕТРА ПАК У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ


10.01.2014. - 11:27
Поред теоријских сазнања које студенти стичу у наставном процесу, практична примена наученог градива је важна при оспособљавању младих људи за рад након завршених студија. Да је студентима потребан увид у одвијање стварних процеса рада у домаћим предузећима, препознали су професори и асистенти са Департмана за ИИМ, који годинама организују посете студената различитим предузећима.

У децембру месецу 2013.године, доц. др Милован Лазаревић и предметни асистент Ђорђе Лазаревић, организовали су пут и посету студената предузећу Тетра Пак у Горњем Милановцу. У оквиру наставног процеса на предмету Пројектовање производних система, група од 50 студената четврте године Департмана за Графичко инжењерство и дизајн и студената треће године усмерења Индустријко инжењерство, имала је прилику да види успешну практичну примену стечених теоријских сазанања из поменутог предмета.

Приликом обиласка погона предузећа Тетра Пак, студенти су присуствовали стварном одвијању процеса рада и практичној примени појединих метода организације рада, као што су world class manufacturing i lean филозофија.
 

  • Није могуће приказати слику.