KONKURSI
Fakultet tehničkih nauka raspisuje Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija.

OSNOVNE STUDIJE:
Trenutno nema aktuelnih konkursa.

MASTER STUDIJE:
Trenutno nema aktuelnih konkursa.

SPECIJALISTIČKE STUDIJE:
Trenutno nema aktuelnih konkursa.

DOKTORSKE STUDIJE:
Trenutno nema aktuelnih konkursa.

Trenutno nema podataka