Основне информације

 

Инжењери менаџмента су „градитељи“ мостова између инжењерства и бизниса. Они говоре оба језика, познају оба начина размишљања и зато проналазе решења која ће предузеће учинити успешним. Студијски програм, који се изводи на ФТН-у, посебан је јер је конципиран тако да студентима пружа поред менаџерских и широку лепезу инжењерских знања неопходних за рад у организацијама свих врста и подручја делатности. Ови инжењери налазе се свуда где се инжењерска и управљачка знања срећу. Они врло успешно планирају, организују, воде, надзиру и управљају пословним активностима, предузећем у целини или његовим деловима....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лалић др Бојан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе индустријског инжењерства22016
Математика 122006
Социологија рада22004
Принципи економије22004
Предузетништво22026
Принципи инжењерског менаџмента22015
Страни језик 120002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 222006
Процеси и средства рада32016
Пословно право32006
Основе информационих технологија30416
Страни језик 220023

Година: 2, Семестар: Зимски

Поцеси комерцијалног пословања22206
Теорија вероватноће и статистика22005
Развој производа22015
Економика предузећа22005
Индустријски Маркетинг22015
Производне и услужне технологије32016

Година: 2, Семестар: Летњи

Комуникологија22005
Управљачко рачуноводство и управљање финансијама у предузећу32026
Примењена операциона истраживања22005
Систем менаџмента квалитетом22006
Развојни процеси у предузећу22026

Година: 3, Семестар: Зимски

Основе управљања техничким системима20204
Пословно комуницирање22004
Управљање ризицима и осигурање22004
Менаџмент људских ресурса22015
Електронско пословање20214
Производни системи20226

Година: 3, Семестар: Летњи

Основе управљања пројектима20204
Информациони и комуникациони системи20225
Интегрална системска подршка - логистика22005
Организација предузећа22005
Изборни предмет ИМ122206
Изборни предмет ИМ222205
Стручна пракса МЕН100033

Година: 4, Семестар: Зимски

Организација и управљање предузећем
Иновације и предузетништво
Пројектни менаџмент
Инвестициони менаџмент
Информациони менаџмент
Менаџмент квалитета и логистике
Управљање ризиком и менаџмент осигурања
Индустријски маркетинг и инжењерство медија
Менаџмент људских ресурса

Година: 4, Семестар: Летњи

Организација и управљање предузећем
Иновације и предузетништво
Пројектни менаџмент
Инвестициони менаџмент
Информациони менаџмент
Менаџмент квалитета и логистике
Управљање ризиком и менаџмент осигурања
Индустријски маркетинг и инжењерство медија
Менаџмент људских ресурса