Tri želje


03.11.2014. - 06:53 
Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše tri studijska programa, pri čemu je dužan da polaže prijemne ispite za sve odabrane studijske programe (ako su prijemni ispiti različiti,  tada kandidat plaća cenu svakog prijemnog ispita). Ako se polaže matematika sa testom sklonosti za upis više oblasti, polaže se matematika i za svaku oblast test sklonosti (test sklonosti se plaća 50% za svaku proveru).

Na prijavnom listu kandidat se opredeljuje za osnovnu želju (1), i navodi spisak ostalih želja po prioritetu (2, 3). Prijavni list se predaje  na dan prijave u Amfiteatrima Fakulteta.
* Ukoliko kandidat konkuriše i na akademske i na strukovne studije tada na svakom prijavnom listu popunjava listu želja. Ovo je izuzetak kada kandidat ima DVA PRIJAVNA LISTA i mogućnost da konkuriše na šest željenih studijskih programa.


Studijski programi grupisani po prijemnom ispitu:

1. Prijemni ispit P1
   Energetika, elektronika i telekomunikacije - E1
   Računarstvo i automatika - E2
   Mehatronika
   Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
   Primenjeno softversko inženjerstvo
   Merenje i regulaciju
   Biomedicinsko inženjerstvo
   Inženjerstvo informacionih sistema
   Informacioni inženjering

* Kandidati koji polažu prijemni ispit P1 kao druge dve želje mogu da navedu studijske programe za koje se polažu prijemni ispiti P1, P2, P3, P5, P6 i P9.


2. Prijemni ispit P2
   Saobraćaj i transport
   Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
   Geodezija i geomatika
   Čiste energetske tehnologije
   Animacija u inženjerstvu

* Kandidati koji polažu prijemni ispit P2 mogu da navedu kao druge dve želje studijske programe za koje se polaže prijemni ispit P2, P3, P5, P6 i studijske programe strukovnih studija za koje se polaže prijemni ispit P9.

3. Prijemni ispit P3
   Industrijsko inženjerstvo
   Inženjerski menadžment
   Proizvodno mašinstvo
   Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
   Energetika i procesna tehnika
   Tehnička mehanika i dizajn u tehnici

4. Prijemni ispit P4
   Grafičko inženjerstvo i dizajn

5. Prijemni ispit P5
   Inženjerstvo zaštite životne sredine
   Inženjerstvo zaštite na radu
   Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

6. Prijemni ispit P6
    Građevinarstvo
  
* Prijemni ispiti P3, P4, P5 i P6 imaju isti test iz matematike a različite testove sklonosti/logiku. Ukoliko kandidat želi da kao svoje želje navede studijske programe za koje se polažu prijemni ispiti P3, P4, P5 i P6 onda polaže jedan test iz matematike i dva ili tri testa sklonosti/logike.


7. Prijemni ispit P7
   Arhitektura

* Kandidati koji rade prijemni ispit P7 mogu bez dodatnog polaganja da konkurišu i na studijski program Građevinarstvo.

8. Prijemni ispit P8
   Scenska arhitektura, tehnika i dizajn

9. Prijemni ispit P9
   Elektroenergetika – obnovljivi izvori električne energije
   Elektronika i telekomunikacije
   Softverske i informacione tehnologije