Prijava na konkurs


20.06.2017. - 07:56 
Dokumenta potrebna za prijavljivanje na Konkurs:

•    Prijavni list (dobija se na Fakultetu na dan konkurisanja);
•    Svedočanstva sva četiri razreda (fotokopija/original);
•    Diploma o stečenom srednjem obrazovanju (fotokopija/original);
•    Lična karta ili kopija (očitana ako je sa čipom) lične karte; (Kandidati koji nisu iz Srbije donose izvod iz matične knjige rođenih.);
•    Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (original uplatnica)Fotokopije ne moraju biti overene, ali je obavezno da se podnesu originalna dokumenta na uvid i kandidat ne mora lično da dođe na prijave.

Podatke za uplatu troškova za polaganje prijemnog ispita možete videti u primeru.
Troškovi polaganja prijemnog ispita iznose 6.000,00 dinara.

*Ukoliko kandidat radi dva ili tri prijemna ispita dodatno plaća drugi odnosno treći prijemni ispit.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.