LITERATURA


03.11.2014. - 08:57 

Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za sve oblasti na Fakultetu tehničkih nauka:

1. Srednjoškolski udžbenici iz matematike.

2. Zbirka Priprema za prijemni ispit iz matematike, Katedra za matematiku, FTN, 2019.  Zbirka se može kupiti u skriptarnici Fakulteta po ceni od 600,00 dinara. Radno vreme Skriptarnice je radnim danima od 7 do 15 časova. Kontakt: 485-2106.

3. Zbirka testova i rešenja s prijemnih ispita:

Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2018. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u junu 2017. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2016. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2015. godine
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2014. godine.
Rešeni zadaci svih prijemnih ispita koji su se održali u julu 2013. godine.
Rešeni zadaci prijemnih ispita P1, P2, P3, P4 i P5 koji su se održali u julu 2012. godine

4. Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za upis na Arhitekturu:
1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje (ili – 24 sata arhitekture – novo izdanje), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion – Art, Beograd

Opšta kultura:
1. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
2. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2009.
3. V. Galović, B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2009.
4. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.
5. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.

5. Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za upis na Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn:

Arhitektura
1. Ranko Radović: Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd, 2001.
Scenske umetnosti
1. Ronald Harvud: Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.
Vizuelne umetnosti
1. V. Galović, B. Gostović: Likovna kultura za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
Primenjene umetnosti i dizajn
1. Pamela Hauard: Šta je scenografija, Klio, Beograd, 2002.
Muzička umetnost
1. Sonja Marinković: Muzička kultura za stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.
Književnost
1. LJ. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
2. LJ. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011.

6. Materijal za pripremu testa sklonosti koji se polaže za upis na Inženjerstvo zaštite životne sredine; Inženjerstvo zaštite na radu i Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara možete pogledati OVDE.

7. Materijal za pripremu testa sklonosti koji se polaže za upis na Građevinarstvo možete pogledati OVDE.

8. Zbirka testova i rešenja sa prijemnih ispita (PDF), prijemni ispiti održani u periodu od 2001-2017. godine:
- Prijemni ispiti iz arhitekture
- Prijemni ispiti iz Scenske arhitekture, tehnike i dizajna
- Prijemni ispiti iz Inženjerskog menadžmenta
- Prijemni ispiti iz Industrijskog inženjerstva
- Prijemni ispiti iz Grafičkog inženjerstva i dizajna
- Prijemni ispiti iz Inženjerstva zaštite životne sredine
- Prijemni ispiti iz Inženjerstva zaštite na radu
- Prijemni ispiti iz Mašinstva
- Prijemni ispiti iz iz Upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara