Način rangiranja


03.11.2014. - 06:58 
Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše tri studijska programa - tri želje, pri čemu je dužan da polaže prijemne ispite za sve odabrane studijske programe (ako su prijemni ispiti različiti, i tada kandidat plaća cenu svakog prijemnog ispita). Ako se polaže matematika sa testom sklonosti za upis više oblasti, polaže se matematika i za svaku oblast test sklonosti (test sklonosti se plaća 50% za svaku proveru).
Na prijavnom listu kandidat se opredeljuje za osnovnu želju (1), i navodi spisak ostalih želja po prioritetu (2, 3). Prijavni list se predaje na šalteru Studentske službe gde je naznačena osnovna želja kandidata.

Kandidat koji je konkurisao na dva, odnosno tri studijska programa rangira se na sledeći način:

Prvo se vrši rangiranje po prvoj želji. Ukoliko je student ispunio uslove za upis na budžet tu se završava rangiranje. U slučaju da je na prvoj želji student na samofinansiranju ili nije uopšte ispunio uslove za upis, onda se rangira na drugoj pa onda na trećoj želji. Studenti se na svim rang listama ravnopravno rangiraju, bez obzira da li im je to prva ili druga želja.