Literatura za prijemni ispit


03.11.2014. - 08:58 
Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za sve oblasti na Fakultetu tehničkih nauka:
1. Srednjoškolski udžbenici iz matematike.
2. Priprema za prijemni ispit iz matematike, Katedra za matematiku, FTN, 2016.
3. Zbirka testova i rešenja s prijemnih ispita (testovi logike, geometrije i matematike s arhitektonskom i opštom kulturom, prostorne kompozicije i slobodoručnog crtanja). Zbirka (pdf format) nalazi se na sajtu Fakulteta, stranica posvećena upisu 2016.

Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za upis na Arhitekturu:

Arhitektura:
1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
2. Milan P. Rakočević, 24 Časa arhitekture, Orion - Art, Beograd, 2010.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion - Art, Beograd, 2009.

Opšta kultura:
1. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenik, Beograd, 2010.
2. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
3. V. Galović,  B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
4. S. Marinković,  Muzička kultura za stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
5. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.


Preporučena literatura za spremanje prijemnog ispita za upis na Scensku arhitekturu, tehniku i dizajn:

Arhitektonska kultura:
1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
2. Milan P. Rakočević, 24 Časa arhitekture, Orion - Art, Beograd, 2010.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion - Art, Beograd

Književnost:
1. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
2. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.

Likovna umetnost:
1. V. Galović,  B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
2. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.
3. H. V. Dženson, Istorija umetnosti, Prometej, Novi Sad, 2006.
4. Helmut i Alison Geršajm, Fotografija – sažeta istorija, Jugoslavija, Beograd, 1973.

Dramska umetnost:
1. Č. Molinari, Istorija pozorišta, Vuk Karadžić, Beograd, 1982. – ili R. Harvud, Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.
2. Radivoje Dinulović, Arhitektura pozorišta XX veka, Klio, Beograd, 2009.
3. Pamela Hauard, Šta je scenografija?, Klio, Beograd, 2002.

Geometrija:
1. Srednjoškolski udžbenici iz Nacrtne geometrije

Esej:
1. Knjige:
• Pamela Hauard, Šta je scenografija?, Klio, Beograd 2002.
• Radivoje Dinulović, Arhitektura pozorišta XX veka, Klio, Beograd 2009.
• Piter Bruk, Prazan prostor, Lapis, Beograd 1995.
• Ranko Radović, Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd 2007.
• Meta Hočevar, Prostori igre, Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd 2003.
2. Časopisi:
• Scena, Sterijino pozorje, Novi Sad
• Teatron, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd
• Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd
• Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd