Oblasti iz matematike


07.02.2018. - 12:26 
OBLASTI IZ MATEMATIKE ZA STUDIJSKE PROGRAME:

Energetika, elektronika i telekomunikacije; Računarstvo i automatika; Mehatronika; Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije; Elektroenergetski softverski inženjering; Merenje i regulaciju; Biomedicinsko inženjerstvo; Inženjerstvo informacionih sistema; Informacioni inženjering; Saobraćaj i transport; Poštanski saobraćaj i telekomunikacije; Geodezija i geomatika; Čiste energetske tehnologije; Animacija u inženjerstvu;
Strukovne studije: Elektroenergetika - obnovljivi izvore električne energije; Elektronika i telekomunikacije; Softverske i informacione tehnologije

1. Osnovne logičke operacije, pojam funkcije.
2. Brojevi (prirodni, celi, racionalni, iracionalni, realni, kompleksni).
3. Proporcionalnost veličina i primene.
4. Racionalni algebarski izrazi. Polinomi.
5. Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine, sistemi linearnih jednačina i nejednačina.
6. Stepenovanje i korenovanje.
7. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine. Sistemi kvadratnih jednačina.
8. Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine.
9. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine i nejednačine.
10. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primena trigonometrije
11. Matematička indukcija i nizovi. Aritmetička i geometrijska progresija
12. Kombinatorika i binomni obrazac.
13. Planimetrija (prvenstveno geometrija trougla, četvorougla i kruga).
14. Stereometrija (prizma, piramida, zarubljena piramida, valjak, kupa, zarubljena kupa, sfera i delovi sfere).
15. Vektori.
16. Analitička geometrija u ravni (prava, kružnica, elipsa, hiperbola i parabola).
17. Granične vrednosti nizova i funkcija. Izvod i primena
18. Integralni račun

OBLASTI IZ MATEMATIKE ZA STUDIJSKE PROGRAME:

Proizvodno mašinstvo; Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo; Energetika i procesna tehnika; Tehnička mehanika i dizajn u tehnici; Industrijsko inženjerstvo; Inženjerski menadžment; Grafičko inženjerstvo i dizajn; Inženjerstvo zaštite životne sredine; Inženjerstvo zaštite na radu; Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara; Građevinarstvo

1. Osnovne logičke operacije, pojam funkcije.
2. Brojevi (prirodni, celi, racionalni, iracionalni, realni, kompleksni).
3. Proporcionalnost veličina i primene.
4. Racionalni algebarski izrazi. Polinomi.
5. Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine, sistemi linearnih jednačina i nejednačina.
6. Stepenovanje i korenovanje.
7. Kvadratna funkcija. Kvadratne jednačine i nejednačine.
8. Algebarske i iracionalne jednačine i nejednačine.
9. Pojam logaritma. Logaritamska i eksponencijalna funkcija. Logaritamske i eksponencijalne jednačine i nejednačine.
10. Trigonometrijske funkcije. Identiteti, jednačine i nejednačine. Primena trigonometrije.
11. Matematička indukcija i nizovi. Aritmetička i geometrijska progresija.
12. Kombinatorika i binomni obrazac.
13. Vektori.