Предмет: Алгебра (17 - E213A)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ9
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..


Предмети којима је предуслов предмет Алгебра

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Основе теорије графова и комбинаторикедада
Математичка логикадада
Пројектовање алгоритамадане
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области елементарне, опште, апстрактне и линеарне алгебре, као и из основа класичне комбинаторике. Циљ предмета је да студент усвоји знања из одабраних области алгебре и линеарне алгебре које су неопходне за разумевање градива из других математичких и стручних предмета. Такође, важан циљ предмета је да студент усвоји математичку и теоријску подлогу релацијских и операцијских алгебарских структура које се користе у програмирању и другим стручним предметима. Студенти се упућују и на разумевање друге стручне литературе и коришћење софтвера који решавају проблеме из области алгебре и линеарне алгебре.
Стечена знања користе се у даљем образовању и у стручним предметима, конструишу се и решавају математички модели из стручних предмета користећи градиво овога предмета. Овладавањем теоријских знања и практичних вештина из области алгебре и линеарне алгебре се студенти оспособљавају за моделирање и решавање практичних проблема из стручних предмета и других области примене.
Предавања (теоријска настава): математичка логика, релације, функције, Булове алгебре, групе, прстени, поља, полиноми, комплексни бројеви, коначна поља, слободни вектори, аналитичка геометрија у простору, детерминате, системи линеарних једначина, векторски простори, матрице, линеарне трансормације, карактеристични корени и вектори. Практична настава (вежбе): На вежбама се раде примери и предавањима одговарајући задаци којим се увежбава описано градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива. Такође се ставља акценат на методе и алгоритме за решавање проблема и задатака представљених на предавањима. Студенти се упућују на рачунарке алате и поступке за ефикасно моделирање и решавање задатака из области примене елементарне и линеарне алгебре у рачунарству и информационим технологијама.
Методе извођења наставе су предавања, рачунске вежбе и консултације. Предавања се изводе динамично и интерактивно. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним и репрезентативним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби, одржавају се редовне консултације и групне консултације. Део градива, који цини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 2 модула. 1) Први модул: релације, функције, Булова алгебра, групе, прстени, поља, полиноми, комплексни бројеви, коначна поља. 2) Други модул: детерминате, системи линеарних једначина, слободни вектори, аналитичка геометрија у простору, векторски простори, матрице, линеарне трансформације, карактеристичи корени и вектори. Теоријски део се полаже кроз тест и усмени део испита, а практични део кроз шест комплекснијих задатака.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Дорословачки, Р.Елементи опште и линеарне алгебре2006Алфа-граф НС, Нови СадСрпски језик
Дорословачки, Р., Недовић, Љ.Збирка испитних задатака из дискретне математике : 1985-20062006АЛФА-ГРАФ, Нови СадСрпски језик
Дорословачки, Р., Недовић, Љ.Збирка испитних задатака из дискретне математике : 1985-2006 2006АЛФА-ГРАФ, Нови СадСрпски језик
Дорословачки, Р.Принципи алгебре, опште, дискретне и линеарне2015Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Klaus JänichLinear Algebra, Undergradute Text in Mathematics1994Springer-Verlag, New York Енглески
Seth WarnerModern Algebra1990Dover Publications, INC., New YorkЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда30.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада5.00
Теоријски део испитанеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Недовић др Љубо
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Прокић Иван
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Чолић-Оравец Јелена
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Матић Загорка
Асистент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Видојевић Катарина
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Блесић Андрија
Асистент

Аудиторне вежбе