Predmet: Projektovanje sistema i uređaja za tretman otpadnih tokova 2 (17 - Z501B)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje teorijskog i praktičnog znanja (kroz niz računskih primera) i osposobljavanje studenata za praktričan rad u oblasti projektovanja sistema i uređaja za tretman otpadnih tokova.
Stečena znanja student treba da koristiti u daljem usavršavanju i obrazovanju kao i pri rešavanju praktičnih inženjerskih problema iz domena projektovanja sistema i uređaja za tretman otpadnih tokova.
Uvod; Strujanje fluida (svojstva fluida, strujanje u cevima, teorija graničnog sloja, strujanje fluida oko tela, prenos energije u fluidnoj struji); Kretanje čestice u fluidu (kretanje sferne čestice sa i bez uticaja spoljašnje sile); Raspodela čestica i efikasnost izdvajanja (svojstva i uzorak čestica, koncentracija i raspodela čestica, efikasnost izdvajanja čestica, koncentracija čestica u zatvorenim sistemima sa kontrolisanim snabdevanjem vazduha); Projektovanje industrijske ventilacije (ventilacija razređivanjem, specifikacija usisnih haubi, usisne haube jednostavnijih oblika, usisne haube kompleksnijih oblika, projektovanje cevovoda, izbor vrste ventilatora i njegovih performansi); Taložne komore (laminarno i turbulentno strujanje u taložnim komorama, ekonomsko dimenzionisanje taložnih komora, uklanjanje prašine); Ciklonski uređaji (ciklonsko strujanje, stepen efikasnosti u ciklonu, centrifugalni kolektori, akcijalni ciklonski koncentratori, ciklon sa povratnim strujanjem, multiciklon, pad pritiska i potrbena snaga, analiza troškova multiciklona); Vlažni prečistači - skruberi i apsorberi (inercijalni efekti primenjeni na sfernu česticu, difuzija na sferne kapljice, stepen efikasnosti za seriju kapljica, vlažne komore, apsorpcija gasova pokretnim kapljicama, gasni izdvajači, apsorpcioni tornjevi); Mehanički filteri (inercijalni efekti na cilindričnim vlaknima, difuzija na cilindričnim vlaknima, stepen efikasnosti filtera, pad pritiska kroz paketni filter, stepen efikasnosti i pad pritiska za jednoslojni filter, vrećasti filter); Elektrofilteri (princip rada, stepen efikasnosti, električno polje, stvaranje korone, jednostepeni taložnici).
Predavanja, vežbe, seminarski radovi, konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva praćen sa karakterističnim primerima radi boljeg razumavanja izloženog gradiva. Na vežbama koja prate predavanja rade se karakteristični zadaci i primeri iz prakse. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju konsultacije. Da bi student polagao ispit treba da ispuni predispitne obaveze i to da redovno prisustvuje predavanjim i vežbama, uradi projektni zadatak.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Bukurov, S. BikićSkripta: Aparati za mehaničko prečišćavanje - sa rešenim primerima2004FTN, Novi SadSrpski jezik
Peruničić, M., Maksimović, M.Tehnološke operacije - osnovi teorije, primeri i zadaci2006Symbol, Novi SadSrpski jezik
Đurić, S., Đaković, D.Procesni aparati za zaštitu okoline: kroz računske probleme2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Drašković, D., Radovanović, M.Sagorevanje1973Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Warnatz, J., Maas U., Dibble R.Combustion: Physical and Chemical Fundamentals, Modeling and Simulation, Experiments, Pollutant Formation2006Academic Press, Technology & EngineeringEngleski
Bogner, M. (ur.)Termitehničar - tom 2, Poglavlje15: Zaštita životne sredine2004Interklima-grafika, SMEITS, BeogradSrpski jezik
M. BukurovUređaji za mehaničko prečišćavanje vazduha2017FTN, Novi SadSrpski jezik
Куо Ј.Air Pollution Control Engineering for Environmental Engineers2018CRC PressEngleski
Schifftner K.Air Pollution Control Equipment Selection Guide2017CRC PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Čepić dr Zoran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Štrbac dr Dragana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mirosavljević dr Zorica
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kovačević dr Srđan
Naučni saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Obrovski Boris
Naučni saradnik

Auditorne vežbe