Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent-master Olivera BukvićAsistent-master03.03.2023.Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija20230303