Prijava za obuku i dodatne informacije
Nastava se održava u Laboratoriji za saobraćaj na Fakultetu tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad. Prijave za obuku i dodatne informacije možete izvršiti i pronaći putem sledećeg kontakta:

Telefon: +381 21 485 2489
          +381 62 443 530

E-mail: opasnematerije@uns.ac.rs

Trenutno nema podataka