Predmet: Razvodna postrojenja 1 (12 - EE0400)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektroenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Električne mašine 1dada
Električne mašine 2dada
Analiza EES 1dada
Cilj predmeta je upoznavanje sa mestom i ulogom razvodnih postrojenja u elektroenergetskom sistemu, proračunom struja kratkih spojeva i veličinama potrebnim za dimenzionisanje elemenata postrojenja i njihovim osnovnim karakteristikama. Upoznavanje sa principijelnim šemama razvodnih postrojenja i njihovim izborom, kao i ulogom uzemljenja i njegovim dimenzionisanjem.
Poznavanje metoda proračuna struja kratkih spojeva. Poznavanja načina dimenzionisanja opreme u razvodnim postrojenjima. Poznavanje principa projektovanja razvodnih postrojenja, do nivoa idejnog projekta.
Proračun struja kratkih spojeva i njihovih karakterističnih veličina. Dimenzionisanje elemenata razvodnih postrojenja i njihov izbor. Principijelne šeme i dispozicije razvodnih postrojenja. Dimenzionisanje uzemljivača
Predavanja, Auditorne vežbe, Računarske vežbe. Računarske vežbe se rade prema izdatom zadatku za projekat razvodnog postrojenja i na kraju se predaje izveštaj koji se ocenjuje.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J. Nahman, V. MijailovićVisokonaponska postrojenja2000BeopresSrpski jezik
H. PožarRasklopna postrojenja1984Školska knjiga, ZagrebSrpski jezik
Lj. Gerić, P. ĐapićRazvodna postrojenja, zbirka zadataka2006FTNSrpski jezik
J. NahmanStruje kratkih spojeva u elektroenergetskim sistemima1996ETF – Nauka, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Salamon dr Dragutin
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gornik Milan
Asistent

Računarske vežbe