Predmet: Inženjerstvo usluga (12 - IM1103)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je ovladavanje znanjima i veština potrebnim za projektovanje usluga i uslužnog procesa uključujući sve specifičnosti uslužnog proizvoda. U predmetu se izučava veza izmađu uslužnog koncepta, uslužnog procesa i uslužnog sistema i njihov značaj za efektivnu i efikasnu proizvodnju usluga usklađenih prema zahtevima korisnika.
Studenti će biti osposobljeni da projektuju i razvijaju uslugu i uslužni sistem, koristeći alate i tehnike inženjerstva usluga, i da na adekvatan način odrede potrebne resurse i tehnologiju u cilju stvaranja što boljih performansi usluge. Ovaj predmet daje kompetencije za upravljanje i unapređenje sistema u kome su dominantan proizvod usluge.
Uvod u inženjerstvo usluga; Priroda i karakteristike usluga; Identifikacija različitih tipova usluga i uslužnih procesa, analiza uslužne transakcije; Koncept usluga; Projektovanje i razvoj usluge; Upravljanje uslužnim procesom; Inženjerski alati za upravljanje uslužnim procesima; Kvalitet usluge i uslužnog procesa; Kontrola uslužnog procesa; Repozicioniranje uslužnih procesa; Učesnici u uslužnom procesu, menadžment korisnicima; Uslužni sistem, uslužni resursi; Inženjerski alati za konceptualno projektovanje uslužnog sistema; Menadžment tehnologijom; Menadžment kapaciteta.
Nastava se odvija kroz predavanja i auditorne vežbe, uz teorijsku obradu potrebnog broja studija slučaja. Vežbe obuhvataju auditorno uvođenje studenata u izučavanu problematiku, interaktivnu obradu studija slučaja. Studenti u manjim grupama rade konkretan projektni zadatak koji za cilj ima primenu stečenog znanja. Predviđena je javna odbrana rada. Završni ispit se izvodi pismeno u vidu testa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ćosić, I., Simeunović, N.Inženjerstvo usluga2012Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Salvendy, G., Karwowski, W.Introduction to Service Engineering2010WileyEngleski
Chang, C.M.Service Systems Management and Engineering: Creating Strategic Differentiation and Operational Excellence2010WileyEngleski
Haksever, C., Render, B., Russell, S.R., Murdick, G.R.Service management and operations2000Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Simeunović dr Nenad
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tasić dr Nemanja
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tepić dr Goran
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Spajić dr Jelena
Docent

Auditorne vežbe