Predmet: Inženjerstvo usluga (12 - IM1103)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta je ovladavanje znanjima i veština potrebnim za projektovanje usluga i uslužnog procesa uključujući sve specifičnosti uslužnog proizvoda. U predmetu se izučava veza izmađu uslužnog koncepta, uslužnog procesa i uslužnog sistema i njihov značaj za efektivnu i efikasnu proizvodnju usluga usklađenih prema zahtevima korisnika.
Studenti će biti osposobljeni da projektuju i razvijaju uslugu i uslužni sistem, koristeći alate i tehnike inženjerstva usluga, i da na adekvatan način odrede potrebne resurse i tehnologiju u cilju stvaranja što boljih performansi usluge. Ovaj predmet daje kompetencije za upravljanje i unapređenje sistema u kome su dominantan proizvod usluge.
Uvod u inženjerstvo usluga; Priroda i karakteristike usluga; Identifikacija različitih tipova usluga i uslužnih procesa, analiza uslužne transakcije; Koncept usluga; Projektovanje i razvoj usluge; Upravljanje uslužnim procesom; Inženjerski alati za upravljanje uslužnim procesima; Kvalitet usluge i uslužnog procesa; Kontrola uslužnog procesa; Repozicioniranje uslužnih procesa; Učesnici u uslužnom procesu, menadžment korisnicima; Uslužni sistem, uslužni resursi; Inženjerski alati za konceptualno projektovanje uslužnog sistema; Menadžment tehnologijom; Menadžment kapaciteta.
Nastava se odvija kroz predavanja i auditorne vežbe, uz teorijsku obradu potrebnog broja studija slučaja. Vežbe obuhvataju auditorno uvođenje studenata u izučavanu problematiku, interaktivnu obradu studija slučaja. Studenti u manjim grupama rade konkretan projektni zadatak koji za cilj ima primenu stečenog znanja. Predviđena je javna odbrana rada. Završni ispit se izvodi pismeno u vidu testa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ćosić, I., Simeunović, N.Inženjerstvo usluga2012Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Salvendy, G., Karwowski, W.Introduction to Service Engineering2010WileyEngleski
Chang, C.M.Service Systems Management and Engineering: Creating Strategic Differentiation and Operational Excellence2010WileyEngleski
Haksever, C., Render, B., Russell, S.R., Murdick, G.R.Service management and operations2000Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Simeunović dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tasić dr Nemanja
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tepić Goran
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stanković Jelena
Docent

Auditorne vežbe