Reč dekana


23.01.2013. - 00:00 

Prof. dr Rade Doroslovački

Poštovani posetioci,

Dobrodošli na sajt najvećeg fakulteta u Srbiji i šire. Najvećeg, jer se na njemu školuje više od 14.000 studenata i ima više od 1.200 zaposlenih. Na prvu godinu studija, školske 2012/2013 godine upisano je 1760 studenata. Fakultet se prostire na površini od 30.000m2  u 7 objekata. U toku je proces nove akreditacije nastavne delatnosti, na čijim osnovama će se povećati broj studijskih programa, kao i broj studenata.

Fakultet je osnovan 1960. godine kao Mašinski fakultet, a razvojem novih studijskih programa 1974. godine prerasta u Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

Danas, fakultet se sastoji od 13 departmana koji obrazuju inženjere, diplomirane inženjere, master inženjere, specijaliste i doktore nauka iz oblasti: elektrotehnike i računarstva, mašinstva, energetike, građevinarstva i geodezije, saobraćaja, arhitekture i urbanizma, scenskog dizajna, zaštite životne sredine i zaštite na radu, grafičkog inženjerstva i dizajna, računarska grafika, mehatronike, biomedicinskog inženjerstva, industrijskog inženjerstva, inženjerskog menadžmenta i primenjena matematika. Fakultet je akreditovao 88 studijskih programa svih nivoa, koji pokrivaju tehničko-tehnološko polje, prirodno-matematičko polje, umetničko polje  i medicinsko polje kroz interdisciplinarne studije.

Formalno mi smo fakultet, a suštinski mi smo tehnički univerzitet.

Uvođenjem Bolonjske deklaracije i unapređenjem kvaliteta nastave prosek studiranja smanjili smo sa 12 godina na 5 godina i nekoliko meseci.

Posebno bih istakao Naučno tehnološki park fakulteta po kome je naš fakultet čuven u zemlji i svetu. Naučno-tehnološki park čine mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju oko 2000 naših završenih inženjera svih nivoa studija. Većina od ovih 2000 inženjera bi verovatno otišli iz naše zemlje u potrazi za zaposlenjem i ličnim usavršavanjem. Ovako oni ostaju u Srbiji i svojim radom doprinose razvoju našeg grada Novog Sada, kao i države Srbije. Plan Naučno-tehnološkog parka fakulteta je da se broj zaposlenih narednih godina poveća na 10000 .

U prvoj fazi izgradnje Naučno tehnološkog parka fakulteta, 2012. godine izgrađena je zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju. Planirano je da se u drugoj fazi izgradi zgrada površine 20000 m2 za potrebe uglavnom elektrotehničkih i računarskih departmana.

Savet fakulteta u decembru 2012. godine doneo je odluku o formiranju projektnog tima za izradu strategije razvoja fakulteta u narednom kratkoročnom i dugoročnom periodu. Svi direktori departmana, prodekani, rukovodioci stručnih službi i dekan, dobili su ozbiljan zadatak da napišu elaborat strategije o razvoju fakulteta. Oni će biti prezentovani na naučno-stručnom skupu TREND, koji dugi niz godina zajedno organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, kao i na drugim skupovima u 2013. godini.

Na Fakultetu tehničkih nauka radi značajan broj naučnika sa respektabilnim brojem radova u časopisima na ISI listi. O uspesima fakulteta u naučnoistraživačkom radu govori i veliki broj patenata, studija i ostvarenih objekata. Takođe, fakultet angažuje i značajan broj gostujućih profesora iz zemlje i inostranstva.

Profesori našeg fakulteta su rukovodioci nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata. Svake godine na našem fakultetu se odvijaju mnogobrojni naučni i stručni seminari i kongresi. U martu 2013. godine održava se naučni kongres GAMM iz primenjene matematike i mehanike. Ovaj naučni skup je najveći od svih ikada održanih na ovom prostorima, Srbije i bivše Jugoslavije. Na njemu će učestvovati preko 1000 renomiranih naučnika iz celoga sveta. U maju će biti tradicionalan skup „6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology ICET-2013”, koji zajednički organizuju Univerzitet PSU sa Tajlanda i FTN.

Fakultet tehničkih nauka u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu svake godine organizuje manifestacije sa ciljem promocije i popularizacije nauke, kao što su: Festival nauke, Noć istraživača i dr.

Studenti organizuju i učestvuju u takozvanim “— ijadama”, to su takmičenja u znanju i sportu na kojima naši studenti postižu zavidne uspehe. Uspešni su i kao takmičari na brojnim regionalnim i međunarodnim takmičenjima, a i kao reprezentativci Srbije u nizu sportova.

Vizija Fakulteta tehničkih nauka je: “Visoko mesto u društvu najboljih”, a prioritetni cilj je: Obrazovanje kvalitetnih stručnjaka u oblasti tehnike koji će svojim znanjem i delovanjem unaprediti naše društvo.