Конкурси


21.07.2017. - 11:13 
Конкурсе за упис у I годину свих нивоа студија у академској 2017/2018. можете видети у прилогу.

Потребна документација за КОНКУРС у I годину мастер академских студија:
- Пријавни лист (добија се на дан пријаве на Факултету)
- Уверење о дипломирању (оригинална) или оверена копија дипломе
- Уверење о положеним испитима (оригинална)
- Наставни план и програм (оверен)
- Лична карта (очитана)
- Доказ о уплати трошкова вредновања наставног плана и програма 10.000,00 динара

Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12
ТРОШКОВИ КОНКУРСА
• Доказ о уплати трошкова Комисије, 10.000,00 динара (оригинал уплатница)       
                    позив на број:      97  0306111355
• Доказ о уплати трошкова за полагање пријемног испита, 3.000,00 динара (оригинал уплатница)  
                    позив на број:      97  9706111356

Мастер студије - Бесплатна школарина на иновираном студијском програму Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара - КОНКУРС
    (5)