Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Дигитални дизајн у архитектури и урбанизму303008
Архитектонска визуализација303008
Изборна позиција 1220016
Изборна позиција 2202015
Стручна пракса 1000042

Година: 1, Семестар: Летњи

Напредне БИМ технологије202015
Изборна позиција 3202004
Стручна пракса 2000022
Мастер рад - студијско истраживачки рад00012010
Мастер рад - израда и одбрана мастер рада0000510
 Документа