Master akademske studije / Upravljanje rizikom od katostrofalnih događaja i požara
Upravljanje rizikom od katostrofalnih događaja i požara

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara (Mast. inž. zaš. od kat. dog. i pož.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara: Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Učestale pojave prirodnih katastrofa i požara, kako u svetu, tako i na našim prostorima, postaju jedan od najvažnijih svetskih problema i činioca daljeg održivog razvoja ljudske civilizacije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Laban dr Mirjana
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Integralno upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja220004
Procena stanja oštećenih građevinskih objekata220004
Planovi zaštite i spašavanja210003
Izborni predmet 1210003
Izborni predmet 2210003
Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katastrofalnim posledicama220003
Viši kurs matematike 1211003
Izborni predmet 3210003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 4210004
Izborni predmet 5210004
Izborni predmet 6210003
Stručna praksa000033
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada0009010
Izrada i odbrana master rada0000810