Predmet: Računska mehanika kontinuuma (17 - M4401)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Cilj predmeta je da se student osposobi za formulisanje osnovnog skupa jednačina koje opisuju kretanje neprekinde sredine i da izvedene jednačine reši za konkretne probleme.
Stečena znanja su vezana za analizu: naponskog stanja, deformacije, kretanja i konstitutivnih jednačina neprekidne sredine. Pretpostavlja se da je student osposobljen da samostalno rešavanje problema Mehanike kontinuuma što znači da formuliše odgovarajući matematički model i da ga zatim primenom analitičkih i računarskih metoda reši.
Elementi tenzorske algebre i analize. Geometrija i kinematika neprekine sredine. Dinamika neprekidne sredine. Konstitutivne jednačine. Linearna i nelinearna elastičnost i termoelastičnost. Osnovne jednačine nenjutnovske mehanike fluida. Viskoelastičnost.
Klasičan oblik izvođenja nastave uz korišćenje računara kao pomoćnog sredstva i aktivno učestvovanje studenata
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mićunović, M.Primenjena mehanika kontinuuma1983Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Mase, G.Theory and problems of continuum mechanics1970McGraw-Hill, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Odbrana projektadada30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Računarske vežbe