Doktorske studije / Geodezija i geomatika
Geodezija i geomatika

 Osnovne informacije

Nivo studija
Doktorske studije


Zvanje koje se stiče
Doktor nauka - Geodezija (Dr)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Geodetsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Mentori
Spisak mentora


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Govedarica dr Miro
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.SIRESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metod naučnog rada035
Izborna pozicija 15312
Izborni predmet 15413

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 25414
Aktuelno stanje u oblasti022
Izborni predmet 35414

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborni predmet 45414
Izborni predmet 55414
Priprema prijave teme doktorske disertacije022

Godina: 2, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija (teorijske osnove)02030

Godina: 3, Semestar: Zimski

Doktorska disertacija - studijski istraživački rad03030

Godina: 3, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija - studijski istraživački rad01010
Doktorska disertacija - izrada i odbrana doktorske disertacije0020