Predmet: Arhitektura računara (12 - SE0014)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 02.11.2012..

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima računarske arhitekture, principima rada, strukturnom organizacijom računara i načinima njegove implementacije.
Poznavanje osnovnih delova računara, principa rada i nivoa organizacije, sposobnost procene efikasnosti upotrebe različitih računarskih implementacija u određene svrhe, sposobnost razlikovanja računarskih sistema na osnovu njihovih parametara, sposobnost praktične primene stečenih znanja.
Uvod u arhitekturu računara (osnovni pojmovi, kratka istorija i evolucija, računarske vrste); Organizacija računarskih sistema (procesori, primarna i sekundarna memorija, U/I); Digitalna logika (Bulova algrebra, osnovna logička kola, memorija, čipovi i magistrale sa primerima); Mikroarhitektura (načini implementacije sa primerima); Arhitektura skupa mašinskih instrukcija (tipovi podataka, formati instrukcija, adresiranje, tipovi instrukcija, kontrola toka, primeri); Operativni sistem računara (virtuelna memorija i U/I instrukcije, primeri operativnih sistema); Asemblerski jezik (osnovni pojmovi, makroi, proces asembliranja, linkovanje i učitavanje); Arhitekture paralelnih računara (paralelizam na čipu, koprocesori, multiprocesori, multikompjuteri sa razmenom poruka)
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. S. Tanenbaum, T. AustinStructured Computer Organization, 6th edition2012Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Živanov Žarko

Predavanja
Nedostaje slika

Savić dr Goran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Miroslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dalčeković Nikola
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nejgebauer mr Ivan
Predavač

Računarske vežbe