Dokumentacija za prijavu


30.05.2023. - 13:40 

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu da konkurišu lica koja imaju završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

- Skenirana svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
- Skenirana diploma o stečenom srednjem obrazovanju,
- Za kandidate državljane Republike Srbije - očitana lična karta (sa čipom) ili skenirana lična karta (bez čipa),
 Za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije - skeniran izvod iz matične knjige rođenih i/ili skenirana prva stranica pasoša,
- Skeniran dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita.
*   Kandidati iz Republike Srpske konkurišu kao i kandidati iz Republike Srbije i nije potrebno da vrše nostrifikaciju diplome. Svi ostali kandidati koji ne dolaze iz Republike Srbije treba da urade i nostrifikaciju diplome. Više informacija možete pronaći OVDE.


----

Podaci za uplatu troškova za polaganje prijemnog ispita U RSD VALUTI.
Primalac: Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Račun primaoca: 840-1710666-12
Model: 97    
Poziv na broj: 8106111232
Iznos: pogledati u Konkursu

*Ukoliko kandidat radi dva ili više prijemna ispita (maksimalno pet) dodatno plaća date prijemne ispite. Uplatu je moguće izvršiti putem jednog naloga za uplatu (uplatnice).

----

Podaci za uplatu troškova za polaganje prijemnog ispita U EUR VALUTI.
SWIFT:
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS)
BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA

IBAN:
RS35840000000006579056
UNIVERSITY OF NOVI SAD – FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
TRG DOSITEJA OBRADOVICA 6
NOVI SAD
SERBIA

Iznos: pogledati u Konkursu

*Ukoliko kandidat radi dva ili više prijemna ispita (maksimalno pet) dodatno plaća date prijemne ispite. Uplatu je moguće izvršiti putem jednog naloga za uplatu (uplatnice).

*NAPOMENA: Ukoliko banka traži fakturu za realizaciju devizne uplate, mole se kandidati da mail sa podacima (Ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, iznos uplate) dostave na sledeću mail adresu: svetlana.k@uns.ac.rs


 

  • Nije moguće prikazati sliku.