PET ŽELJA


10.01.2022. - 13:46 

Kandidat ima pravo da se prijavi na najviše pet studijskih programa, pri čemu je dužan da polaže prijemne ispite za sve odabrane studijske programe (ako su prijemni ispiti različiti, tada kandidat plaća cenu svakog prijemnog ispita). Ako se polaže matematika sa testom sklonosti za upis više oblasti, polaže se matematika i za svaku oblast test sklonosti (test sklonosti se plaća 50% za svaku proveru).

Na prijavnom listu kandidat se opredeljuje za osnovnu želju (1), i navodi spisak ostalih želja po prioritetu (2, 3, 4, 5). Prijavni list se popunjava u vidu online forme  ukoliko kandidat prijavu vrši online ili se predaje na dan prijave u Amfiteatrima Fakulteta.

Kandidat koji je konkurisao na dva, odnosno tri, četiri ili pet studijskih programa rangira se na sledeći način:
Prvo se vrši rangiranje po prvoj želji. Ukoliko je student ispunio uslove za upis na budžet tu se završava rangiranje. U slučaju da je na prvoj želji student na samofinansiranju ili nije uopšte ispunio uslove za upis, onda se rangira na drugoj pa onda na trećoj, četvrtoj i petoj želji. Studenti se na svim rang listama ravnopravno rangiraju, bez obzira da li im je to prva ili druga želja.


Studijski programi grupisani po prijemnom ispitu:

1. Prijemni ispit MATEMATIKA
Energetika, elektronika i telekomunikacije - E1   
Računarstvo i automatika - E2   
Mehatronika   
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije   
Primenjeno softversko inženjerstvo   
Merenje i regulaciju   
Biomedicinsko inženjerstvo   
Inženjerstvo informacionih sistema   
Informacioni inženjering
Animacija u inženjerstvu   

Kandidati koji polažu prijemni ispit MATEMATIKA kao ostale želje mogu da navedu studijske programe za koje se polažu prijemni ispiti MATEMATIKA, MATEMATIKA SA LOGIKOM, MATEMATIKA SA TESTOM SKLONOSTI ZA GRAĐEVINARSTVO.2. Prijemni ispit MATEMATIKA SA LOGIKOM
Industrijsko inženjerstvo   
Inženjerski menadžment   
Proizvodno mašinstvo   
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo   
Energetika i procesna tehnika   
Tehnička mehanika i dizajn u tehnici   
Inženjerstvo zaštite životne sredine   
Inženjerstvo zaštite na radu   
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara   
Saobraćaj i transport   
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije   
Geodezija i geoinformatika
Čiste energetske tehnologije
Elektrotehnika
Softverske i informacione tehnologije  3. Prijemni ispit MATEMATIKA SA TESTOM SKLONOSTI ZA GRID
Grafičko inženjerstvo i dizajn   
Kandidati koji polažu ovaj prijemni ispit mogu da navedu kao ostale želje studijske programe za koje se polaže prijemni ispit MATEMATIKA SA LOGIKOM I MATEMATIKA SA TESTOM SKLONOSTI ZA GRAĐEVINARSTVO.4. Prijemni ispit MATEMATIKA SA TESTOM SKLONOSTI ZA GRAĐEVINARSTVO
Građevinarstvo    
Ako kandidati koji polažu prijemni ispit MATEMATIKA SA TESTOM SKLONOSTI ZA GRAĐEVINARSTVO žele da nevedu i druge studijske programe u obavezi su da plate i polažu prijemne ispite za te studijske programe.


___________
* Za prijemne ispite: MATEMATIKA SA LOGIKOM, MATEMATIKA SA TESTOM SKLONOSTI ZA GRID I  MATEMATIKA SA TESTOM SKLONOSTI ZA GRAĐEVINARSTVO polaže se isti test iz matematike. a različiti testovi provere sklonosti odnosno logike. Kandidati koji polažu dva ili tri od navedenih prijemnih ispita plaćaju jedan prijemni ispit u celosti i još 50% od cene prijemnog ispita za svaki dodatni test provere sklonosti odnosno logike.

Primer: Ukoliko kandidat želi da konkuriše na: Industrijsko inženjerstvo; Grafičko inženjerstvo i dizajn i Građevinarstvo - polagaće jedan test iz matematike i tri različlita dodatna testa (jedan za II, drugi za GRID i treći za GRAĐ).
___________5. Prijemni ispit TEST IZ OBLASTI ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE; URBANIZAM; MATEMATIKA, GEOMETRIJA I RAČUNARI; SAVREMENA ARHITEKTURA, ISTORIJA I TEORIJA; UMETNOST I DIZAJN U ARHITEKTURI
Arhitektura   

Kandidati koji rade ovaj prijemni ispit mogu bez dodatnog polaganja da navedu kao ostale želje studijske programe Građevinarstvo, Scenska arhitektura tehnika i dizajn kao i studijske programe za koje se polaže prijemni ispiti MATEMATIKA SA LOGIKOM.6. Prijemni ispit TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI I RAZGOVOR SA KOMISIJOM
Scenska arhitektura, tehnika i dizajn