КОНКУРСИ


31.05.2019. - 11:06 
Факултет техничких наука расписује Конкурс за упис студената у I годину основних, мастер, специјалистичких и докторских студија.

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:
Тренутно нема актуелних конкурса.

МАСТЕР СТУДИЈЕ:
Тренутно нема актуелних конкурса.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ:
Тренутно нема актуелних конкурса.

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
Тренутно нема актуелних конкурса.