IAESTE Novi Sad


29.10.2012. - 00:00
Studentska organizacija za međunarodnu saradnju IAESTE okuplja studente tehničkih, tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka, a pre svega se bavi organizovanjem ferijalnih stručnih praksi u inostranstvu.

Web : www.uns.ac.rs/iaeste