AEGEE Europe


29.10.2012. - 00:00
AEGEE Europe (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) predstavlja najveći multidisciplinarni Evropski studentski forum koji okuplja preko 250 univerziteta iz više od 45 zemalja širom Evrope i preko 15,000 studenata. Osnovan je u Parizu 1985. godine i ima volonterski, nevladin i neprofitni karakter sa ciljem promovisanja ideje Evrope bez granica. To ostvaruje kroz komunikaciju, saradnju i integraciju studenata voljnih da aktivno doprinose otvorenoj i tolerantnoj saradnji društava u kojima žive. AEGEE Europe okuplja studente na brojnim konferencijama, seminarima, obukama i drugim međunarodnim manifestacijama koje se tiču kulturnih razmena, visokog obrazovanja i razvoja građanskog društva.

AEGEE Novi Sad je zvanično primljen u AEGEE Europe mrežu 1995. godine. Od osnivanja AEGEE Novi Sad učestvovao je u mnogim seminarima, razmenama, skupštinama, predavanjima i radionicama u zemlji i inostranstvu. Jedan od osnovnih ciljeva AEGEE Novi Sad je oduvek bio da predstavimo Novi Sad u njegovom najboljem svetlu a našim studentima damo priliku da na jedinstven i nezaboravan način upoznaju druge evropske gradove, kao i njihovu kulturu i tradiciju.

Centralni događaj u okviru AEGEE Europe mreže je ”Letnji univerzitet”. To je program koji traje 2 ili 3 nedelje, a organizuje se u periodu od juna do septembra u preko 150 gradova Evrope. Cilj mu je da putovanjem i posetom Evropskim gradovima, mladi saznaju nešto više o jeziku, kulturi i životu zemlje čiji su gost. Svake godine oko 10 000 studenata Evrope otputuje na “Letnje Univerzitete” u okviru AEGEE mreža. Sve što je potrebno jeste da ste član nekog od AEGEE lokala u Evropi i možete da počnete sa pakovanjem kofera. Čekaju Vas neponovljive dve nedelje, negde u Evropi u društvu još 20 ili 30 raspoloženih studenata iz raznih delova Evrope.

Web: www.aegeens.org.rs