TRIMO – nagrade za najbolje diplomirane inženjere, magistre i doktore nauka


30.10.2003. - 00:00 
U 2004. godini Trimo je treću godinu zaredom pozvao sve diplomirane inženjere, magistre nauka i doktore nauka da se prijave na konkurs za najbolju tezu iz oblasti mašinstva, građevine, arhitekture, ekonomije, prava, informatike, elektrotehnike i ljudskih resorsa.Prijavljene teze su predstavljene u periodu od 30. oktobra 2003 do 30. oktobra 2004. godine.

Organizacioni komitet u Trimu je nakom detaljnog pregleda svih prijavljenih radova odlučio da “TRIMO RESEARCH AWARD” dodeli studentu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu :

Marku Kneževiću
za diplomski rad na temu
PONAŠANJE NODULA GRAFITA U NODULARNOM LIVU PRI ZATEZNOM I PRITISNOM OPTEREĆENJU
Mentor : prof. Dr. Leposava Šiđanin