Zlatna plaketa WIPO organizacije Fakultetu tehničkih nauka


05.06.2014. - 10:50 
U okviru “Tesla Festa” koji je održan povodom 150-godišnjice rođenja Nikole Tesle, svetska organizacija za intelektualnu svojinu sa sedištem u Ženevi, dodelila je zlatnu plaketu Fakultetu tehničkih nauka, kao najveće priznanje te organizacije za 2006. godinu. za doprinos razvoju pronalaštvu, naučno-istraživačkom radu i inovatnoj delatnosti.