Predmet: Teorija odlučivanja (12 - IFE235)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2017..

Cilj predmeta jeste ovladavanje veštinama efikasnog donošenja poslovnih odluka u uslovima neizvesnosti i rizika, uz primenu metoda i tehnika višekriterijumskog i/ili višeciljnog odlučivanja.
Razumevanje procesa odlučivanja kao najvažnijeg zadatka menadžera za donošenje dobrih poslovnih odluka. Razumevanje ograničenja koja se javljaju prilikom odlučivanja. Ovladavanje motodama, tehnikama i softverskim alatima za odlučivanje. Ovladavanje metodama podrške odlučivanju na osnovu raspoloživih podataka iz preduzeća i implemetacija donetih odluka u realnom okruženju.
Pojam i definicija odlučivanja. Stilovi odlučivanja. Definisanje odluke i vrste odluka. Teorije odlučivanja. Donosilac odluke i njegove preference. Problem racionalnosti u odlučivanju. Neograničena i ograničena racionalnost. Faktori odlučivanja. Faze u procesu odlučivanja. Okolnosti u kojima se odlučuje. Odlučivanje u uslovima neizvesnosti (fazzy sistemi i skupovi). Odlučivanje u uslovma rizika. Modeli i tehnike odlučivanja. Analiza odlučivanja sa i bez uzorkovanja. Višeatributivno odlučivanje. Grupno odlučivanje. Metode višekriterijumske analize: VIKOR, ELECTRA, PROMETHEE, AHP. Ekspertni sistemi u odlučivanju. Softveri za podršku odlučivanju (SPO). DecisionLab, Expert Choice
Predavanja su auditorna, dok se na vežbama rad odvija delom auditorno u radnim grupama po tri studenta sa ciljem rešavanja problema odlučivanja, a delom u računarskoj laboratoriji uz obavezno korišćenje softvera za donošenje odluka: Expert Choice, Doctus i DecisionLab.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdada20.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Anišić dr Zoran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Medić Nenad
Docent

Auditorne vežbe