Predmet: Upravljanje međunarodnim projektima (12 - GM510)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Sticanje znanja o modelima formiranja međunarodnog projektnog portfolia, tokovima finansiranja, tenderskim procedurama, uslovima ugovaranja, i procedurama projekt menadžmenta koje se primenjuju na međunarodnim projektima.
Poznavanje procedura nabavki, tenderskih procedura, kao i tradicionalnih i netradicionalnih standardnih formi ugovora koji se primenjuju na međunarodnim projektima. Poznavanje strukture međunarodnog tržišta i izvora konkurentskih prednosti na međunarodnim tenderima koji omogućavaju uspešnu strategiju davanja ponuda. Poznavanje procedura i procesa projekt menadžmenta koji se primenjuju na međunarodnim projektima. Poznavanje elemenata korporativne strategije u međunarodnom građevinarstvu: projektnog portfolia, organizacione strukture i diversifikacione strategije na različitim međunarodnim tržištima.
Međunarodne građevinske kompanije i njihovo poslovno okruženje. Međunarodno tržište građevinskih usluga i proizvoda. Konkurentske prednosti na međunarodnom tržištu. Strategija davanja ponuda. Međunarodne tenderske procedure i procedure nabavki. Finansiranje međunarodnih projekata. Javno-privatni i koncesioni projekti. Standardne forme ugovora međunarodnih projekata prema FIDIC-u. Strategija međunarodnih projekata. Organizaciona struktura međunarodnih projekata. Međunarodne procedure projekt menadžmenta. Menadžment ljudskih resursa i komunikacija na projektu. Troškovi životnog ciklusa i vrednost projekta. Pregovori i međunarodna arbitraža.
Hibridni model nastave u kome se predavanja sa intenzivnom diskusijom o važnim projektnim pitanjima kombinuju sa učenjem zasnovanom na projektima i problemima. Ostale primenjene metode su debate, panel diskusije i simulacije međunarodnog projekta u kojima su sagledana stanovišta različitih zainteresovanih strana na projektu. Studenti pripremaju studiju slučaja, u formi eseja, u kojoj na kritički način analiziraju procedure nabavki, forme ugovora, organizacione strukture i procese projekt menadžmenta primenjene na međunarodnom projektu. Studenti treba da predlože optimalne strategije, tehnike, procedure nabavki, i projekt menadžment procese neophodne za uspešno upravljanje projektima u projektno-orijentisanim organizacijama i različitim međunarodnim tržištima. Predati i ocenjeni eseji su preduslov za polaganje pismenog dela ispita. Ocenjivanje je zasnovano na prisustvu na predavanjima i vežbama, analizi eseja i studije slučaja i rezultatima pismenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zoran CekićInternacionalno građevinarstvo2006Građevinska knjigaSrpski jezik
Branislav Ivković, Željko PopovićUpravljanje projektima u građevinarstvu2006Građevinska knjigaSrpski jezik
Cleland, David I.; Ireland, Lewis R.Project Management: Strategic Design and Implementation2002McGraw-HillEngleski
Association for Project ManagementAPM Book of Knowledge, 6th edition2012Association for Project ManagementEngleski
Project Management institutePMI Book of Knowledge, 4th edition2008Project Management instituteEngleski
Mawhinney, M.International construction2001Blackwell ScienceEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada60.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Cekić Zoran

Predavanja
Nedostaje slika

Popović mr Borjan
Asistent-master

Auditorne vežbe