Predmet: Matematika 1 (06 - Z104)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematika 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 2dane
Statističke metodedane
Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata da stečena znanja primene u drugim opštim i stručnim predmetima. Razvijanje sposobnosti logičkog mišljenja, analiziranja podataka i zaključivanja na osnovu rezultata analize podataka.
Osnovna znanja iz više matematike. Osposobljenost studenata za samostalno korišćenje stečenog matematičkog znanja u stručnim predmetima. Razvijeni apstraktno i logičko mišljenje i sposobnost zaključivanja na osnovu analize podataka.
Kompleksni brojevi. Vektori, skalarni i vektorski proizvod, primena u mehanici. Analitička geometrija u prostoru, prava, ravan i međusobni odnosi. Determinante i sistemi linearnih jednačina. Metode rešavanja sistema linearnih jednačina. Matrice i primena u rešavanju sistema linearnih jednačina. Polinomi i racionalne funkcije. Bezoutov stav. Brojni nizovi. Granična vrednost funkcije. Izvod funkcije. Ispitivanje funkcija.
Predavanja i vežbe. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja.Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku kolokvijuma (zadaci i test iz teorije). U toku nastavnog procesa se daju i domaći zadaci koje studenti mogu da rešavaju samostalno ili po grupama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nevenka AdžićMatematika za Arhitektonski odsek i srodne struke2006FTNSrpski jezik
Jovanka Nikić, Lidija ČomićMatematika jedan, deo 12005FTNSrpski jezik
Nevenka AdžićZbirka rešenih zadataka iz matematike za Arhitektonski odsek1998FTNSrpski jezik
Tatjana GrbićZbirka rešenih zadataka iz Matematike 12001FTNEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić Aleksandar

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Tibor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čolić Oravec Jelena
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vučković Đorđe
Asistent

Auditorne vežbe