Predmet: Održivo korišćenje prirodnih resursa i sistem zaštite životne sredine (06 - Z205)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pojmom održivog razvoja, sistemom zaštite životne sredine, zakonskom regulativom iz oblasti životne sredine i globalnim problemima životne sredine.Savladavanje gradiva treba da omogući studentima razumevanje složenih odnosa medju činiocima održivog razvoja, kao i da ukaže na neophodnost multidisciplinarnog sagledavanja problema.
Stečena znanja student treba da koristi u daljem obrazovanju, pre svega u stručnim predmetika. Savladano gradivo ovog predmeta predstavljace polaznu osnovu u predmetima u kojima ce cilj biti resavanje postojecih problema u oblasti životne sredine.
Teorijska nastava: Prirodni resurs, Neiscrpni resursi - iscrpni resursi, Tematska strategija EU kao okvir za održivo korišćenje prirodnih resursa, Prirodni resursi i nacionalna strategija Srbije za pridruživanje EU, Elementi životne sredine koji se regulišu, Koncept integralne zaštite i kontrole životne sredine, RIO konferencija i Agenda 21, Konferencija u Johanesburgu, Konvencije iz oblasti zaštite životne sredine, Međunarodne organizacije, Propisi EU u oblasti zaštite životne sredine,Tematske strategije EU i strategija pridruživanja Srbije EU, Nacionlani propisi u oblasti zaštite životne sredine. Globalne atmosverske promene, Potencijal globalnog zagrevanja, Predviđanje srednjih globalnih temperatura, Regionalni uticaj temperaturnih promena, CDM projekti, Sistemsko povezivanje održivog korišćenja prirodnih resursa i životne sredine, Sistem nacionalnih računa i podeđavanje nacionalnog dohodtka kao pokazatelja održivog razvoja, Ekonomski indikatoriPraktična nastava: Na vežbama se obrađuju odgovarajući primeri vezani za gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata.
Predavanja, auditorne vežbe i konsultacije. Predavanja: Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva sa primerima koji za cilj imaju lakše savladavanje gradiva. Na auditornim vežbama se detaljnije obrađuje gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata.Pored predavanja i auditornih vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Gradivo je podeljeno u dve celine koje prate dva kolokvijuma. Prvu celinu čine oblasti: Pojam održivog razvoja, Sistem zaštite životne sredine i zakonska regulativa u oblasti životne sredine. Drugu celinu čini oblast: Globalni problemi životne sredine.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mihajlov, A., Vujić, G., Ubavin, D.Održivo korišćenje prirodnih resursa2007Skripta, interno izdanje FTNSrpski jezik
López, Ramón, and Michael A. Toman.Economic Development and Environmental Sustainability - New Policy Options2006Oxford: Oxford University PressEngleski
Daniel B. Botkin, Edward A. KellerEnvironmental Science2003John Wiley &sons, incEngleski
Anđelka N. MihajlovOdrživi razvoj i životna sredina ka Evropi u 95 koraka2005Privredna komora Srbije i "Ambasadori životne sredine"Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ubavin dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dimkić dr Milan
Naučni savetnik

Predavanja
Nedostaje slika

Batinić dr Bojan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cvetković dr Dragana
Naučni saradnik

Auditorne vežbe