Predmet: Biohemijski i mikrobiološki principi (06 - Z208)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o osnovnim principima funkcionisanja različitih nivoa bioloških sistema, što je preduslov za razumevanje dejstva ksenobiotika na živi svet i uslova održivog razvoja.
Stečena znanja studentu će omogućiti da lakše savlada sadržaje iz predmeta koji razmatraju probleme zagađenja i remedijacije okoline.
Funkcionalna organizacija ćelije (biomolekule, enzimi, bioenergetika i metabolizam, transporti kroz membranu. Prenos genetske informacije, dejstvo ksenobiotika na nivou DNK. Međućelijska komunikacija i homeostaza, molekulska osnova kancera. Imuni mehanizmi, alergeni, imunotoksičnost. Ekosistem, biodiverzitet i održivi razvoj. Mikroorganizmi i njihov značaj u metabolizmu ekosistema. Interakcije mikroorganizama sa polutantima u biosferi ( deterdženti, pesticidi, teški metali, plastične materije, nafta). Pojam bioremedijacije, bioremedijacija ekosistema zagadjenih naftom. Primena mikroorganizama u zaštiti ekosistema. Pojam trofičnosti i zagadjenosti vodenih ekosistema. Podela vodenih ekosistema prema organskoj produkciji. Mikrobiološki i biološki aspekti obrade otpadnih voda. Postupci i uredjaji za biološko prečišćavanje otpadnih voda (aktivni mulj, biološka filtracija, procesi u jezerima ili lagunama). Opšti biološki efekti dezinfekcije. Priprema vode za piće. Biološki monitoring : biomarkeri, bioindikatorski organizmi.
Predavanja. Audio-vizuelne vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R. Kovačević, G. Grubor-Lajšić, O. Petrović, N. AndrićSkripta: Biohemijski i mikrobiološki principi2005Interna skriptaSrpski jezik
O. Petrović, S.Gajin, N. Matavulj, D. Radnović, Z. SvirčeMikrobiološko ispitivanje kvaliteta površinskih voda1998Univerzitet u Novom SaduEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Knežević dr Petar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Simeunović dr Jelica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe