Predmet: Osnove zaštite voda (06 - Z210)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata iz fundamentalnih oblasti za sticanje stručnih zvanja i primenu u praksi.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Osnove hidrologije i hidrometrije. Fizičke i hemijske osobine vode i vodenih rastvora. Karakteristike tekućih i stajaćih voda. Zagađivači površinskih i podzemnih voda. Kvalitet voda. Monitoring voda. Domaći propisi iz domena kvaliteta ambijentalnih voda. Evropske direktive o zaštiti voda.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Pored predavanja redovno se održavaju konsultacije. Studentima su prezentacije sa predavanja dostupne i u elektronskoj formi. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno, u vidu testa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stevan. J ProhaskaHidrologija I deo, hidro-meteorologija, hidrometrija i vodni režim2003Rudarsko - geološki fakultet , BeogradSrpski jezik
Vladisavljević Ž.O vodoprivredi-pogledi i metode1969Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" BeogradSrpski jezik
Veronika PutarićHidrologija2003Novi SadSrpski jezik
Ljijić i SundićDirektive EU o vodama2006Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inž.BeogradSrpski jezik
Stevan Prohaska, Vesna RistićHidrologija kroz teoriju i praksu1996BeogradEngleski
John PickfordWater1996Laughborough University of TechnologyEngleski
Hsieh Wen ShencEnvironmental impact on rivers1973Laughborough University of Technology Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stipić dr Matija
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vujović Svetlana

Auditorne vežbe