Predmet: Merenje i kontrola zagađenja (06 - Z301)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMetrologija, kvalitet,ekološko-inženjerski aspekti, alati i pribori
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa metodama i tehnikama merenja pojedinih karakterističnih parametara sa stanovišta zagađenja životne sredine i načina obrade, prezentacije i tumačenja tih rezultata primenom statističkih metoda i upoznavanje sa teorijom inženjerskog eksperimenta.
Osposobljenost za primenu različitih metoda i tehnika merenja i praćenja pojedinih parametara životne sredine.
Planiranje eksperimenta. Jednofaktorni i višefaktorni ortogonalni planovi. Traženje optimuma eksperimentalnim putem. Osnove metrologije. Merne metode. Karakteristike mernih instrumenata. Greške merenja. Merenje pojedinih karakterističnih parametara zagađenja životne sredine. Manipulacija, prenos i snimanje merenih vrednosti. Sistemi za akviziciju i obradu merenih veličina. Osnove statističke kontrole. Kontrolne karte. Ocena stanja životne sredine primenom statističkih testova.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Na računarskim vežbama se vrši uporeba informaciono komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima iz posmatranog područja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hodolič, J.; Hadžistević, M.; Budak, I., Vukelić, Đ.Merenje i kontrola zagađenja - skripta2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Šooš, LJ., Hodolič, J.Upravljanje otpadom u Slovačkoj2008Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Hodolič J., Badida M., Majernik M., Šebo D.Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne sredine2005Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Hodolič J., Vojinović-Miloradov M., Antić A., Hadžistević M., Agarski B., Šebo D., Badida M.Zagađenje životne sredine i zagađujuće supstance, mogućnosti uklanjanja zagađujućih supstanci2009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Hadžistević dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Agarski dr Boris
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić Mićunović dr Milana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Agarski dr Boris
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Štrbac dr Branko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe