Predmet: Matematička analiza 1 (17 - E102)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematička analiza 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Optimizacioni algoritmi i nelinearno programiranjedada
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke analize neophodnih za dalje izučavanje bliskih predmeta i osposobljavanje studenata za apstraktno mišljenje. Stečena znanja iz matematičke analize student treba da primeni u modelovanju realnih problema iz oblasti tehničkih nauka.
Student treba da nauči osnovne pojmove matematičke analize - nizove, granične procese, diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine i numerički redove i da ume da ih primenjuje. Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima. Student je osposobljen da pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći gradivo iz matematičke analize.
Teorijska nastava: Polje realnih i kompleksnih brojeva. Metrički prostori. Nizovi (konvergencija niza, realni i kompleksni nizovi, kompletni metrički prostori). Granična vrednost, neprekidnost i uniformna neprekidnost funkcija. Realne funkcije jedne realne promenljive (granična vrednost, neprekidnost, uniformna neprekidnost, diferencijalni račun i primena, neodređeni integral, određeni integral i primena, nesvojstveni integral). Realne funkcije više realnih promenljivih (granična vrednost, neprekidnost, uniformna neprekidnost, diferencijalni račun i primena). Obične diferencijalne jednačine prvog i višeg reda. Linearne diferencijalne jednačine n-tog reda. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovačević, I. i dr.Matematička analiza 1 : uvodni pojmovi i granični procesi2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kovačević, I., i dr.Matematička analiza 1 : diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne  jednačine2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novković, M., i drZbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 12012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraTestovi sa ispita iz Matematičke analize 12012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Medić dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vuković Manojlo
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Matić Zagorka
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Prodanović Irena
Asistent-master

Auditorne vežbe