ванр. проф. др Синиша Бикић


Недостаје слика

др Синиша Бикић

Ванредни професор


Телефон021/485-2397
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 131

Синиша Бикић рођен је 28.05.1979. године у Кикинди где је завршио основну школу “Жарко Зрењанин“ и средњу техничку школу „Михајло Пупин“. Факултет техничких наука, Департман за енергетику и процесну технику уписује школске 1998/99 на коме је завршио основне, магистарске и докторске студије. Дипломирао је 2003. године на студијском програму Хидропнеуматска техника са просечном оценом у току студирања 9,39 и насловом дипломског рада „Теоријске подлоге и експериментална испитивања пароводеног ињектора“. Магистрирао је 2007. године на студијском програму Механика флуида са просечном оценом у току студирања 9,83 и насловом магистарске тезе “Баждарење мерних система за континуално мерење протока отпадних вода”. Докторирао је 2013. године са насловом докторске дисертације „Развој методе мерења протока ваздуха помоћу регулационе жалузине”. Школске 2016/17 реализовао је посдокторске студије на Универзитету у Болоњи у Италији. На Факултету техничких наука запослен је као ванредни професор за ужу научну област механика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техника. Аутор је или коаутор око 100 радова објављених на домаћим и страним конференцијама и публикованих у домаћим и страним часописима. Говори енглески и немачки језик.Ванредни професор
13.02.2019.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом17.10.2013.01.01.2014.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент са магистратуром01.05.2008.01.10.2013.Департман за енергетику и процесну технику
Асистент приправник16.06.2004.01.04.2008.Департман за енергетику и процесну технику
Доцент13.02.2014.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2021.Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
НазивУ Установи
Теоријске подлоге и експериментална истраживања пароводеног ињектора

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2003

Баждарење мерних система за мерење протока отпадних вода

Магистратура

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2007

Развој методе мерења протока ваздуха помоћу регулационе жалузине

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBikić S., Uzelac D., Bukurov M., Todorović B., Tašin S.: Air torque position damper energy consumption analysis, Energy and Buildings, 2015, Vol. 99, No 2015, pp. 131-139, ISSN 0378-7788
(М21) Рад у врхунском међународном часописуCarletti C., Bikić S., Montante G., Paglianti A.: Mass transfer in dilute solid-liquid stirred tanks, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2018, Vol. 57, No 18, pp. 6505-6515, ISSN 0888-5885
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStamenković Z., Radojčin M., Pavkov I., Bikić S., Ponjičan O., Bugarin R., Kovács S., Gere A.: Ranking and multi-criteria decision making in optimization of raspberry convective drying processes, Journal of Chemometrics, 2020, ISSN 0886-9383
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBikić S., Bukurov M., Radojčin M., Pavkov I., Rackov M.: Air torque position damper hysteresis, Flow Measurement and Instrumentation, 2019, Vol. 71, No 2020, pp. 1-9, ISSN 0955-5986
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBerberović E., Bikić S.: Computational Study of Flow and Heat Transfer Characteristics of EG-Si3N4 Nanofluid in Laminar Flow in a Pipe in Forced Convection Regime, Energies, 2019, Vol. 13, No 74, pp. 1-16, ISSN 1996-1073
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуGaweł Ż., Fal ., Bikić S., Wanic M.: Ethylene glycol based silicon nitride nanofluids: an experimental study on thermophysical, electrical and optical properties, Physica E, 2018, Vol. 104, No Oktobar 2018, pp. 82-90, ISSN 1386-9477
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBikić S., Uzelac D., Bukurov M., Radojčin M., Pavkov I.: Experimental calibration of the mathematical model of air torque position dampers with non-cascading blades, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 567-578, ISSN 0354-9836.
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRadojčin M., Babić M., Babić Lj., Pavkov I., Bukurov M., Bikić S., Mitrevski V.: Effects of osmotic pretreatment on quality and physical properties of dried quinces (Cydonia oblonga), Journal of Food and Nutrition Research, 2015, Vol. 54, No 2, ISSN 1336-8672
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуRužić D., Bikić S.: An Approach To Modelling A Virtual Thermal Manikin, Thermal Science, 2014, Vol. 18, No 4, pp. 1413-1423, ISSN 0354-9836
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBukurov M., Bikić S., Prica M.: The Efficiency Rate of a Steam-Water Injector, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2012, Vol. 9, No 5, pp. 107-126, ISSN 1785-8860
(М23) Рад у међународном часописуGlavčić Z., Bikić S., Bulatović R.: Optimization of Swirling Flow Energy Parameters on the Velocity Profile after Local Obstacle by Firefly Algorithm, Journal of Applied Fluid Mechanics, 2018, Vol. 10, No 2, pp. 479-489, ISSN 1735-3572
(М23) Рад у међународном часописуBikić S., Todorović B., Bukurov M., Radojčin M., Pavkov I.: Accuracy analysis of air torque position dampers based on blade profiles and damper locations, Thermal Science, 2018, Vol. 22, No 1B, pp. 675-685, ISSN 0354-9836
(М23) Рад у међународном часописуUzelac D., Bikić S., Đurđević M., Bordeasu I.: Change in the Depth of Scratch on the Polyethylene Gas Pipe after Squeezing with the Squeeze - off Tool, Materiale Plastice, 2011, Vol. 48, No 1, pp. 12-16, ISSN 0025-5289
(М23) Рад у међународном часописуUzelac D., Bikić S., Đurđević M.: Change of polyethylene pipe wall thickness after squeezing using squeeze tool, Materiale Plastice, 2010, Vol. 47, No 4, pp. 461-466, ISSN 0025-5289
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBikić S., Bukurov M.: Calibration of ATP damper’s mathematical model by CFD simulation Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’15), 16. International Conference on Fluid Flow Technologies, Budimpešta: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 1-4 Septembar, 2015
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуCarletti C., Bikić S., Paglianti A., Montante G.: Experimental analysis of solids dissolution in stirred vessels of different sizes by electrical resistance tomography, 10. World congress of chemical engineering - WCCE, Barselona, 1-5 Oktobar, 2017
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуBikić S., Bukurov M., Despotović B., Marković B., Pavkov I.: ACCURACY ANALYSIS OF ATP DAMPERS BASED ON BLADE PROFILES BY USING OF CFD,, 5. International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies INOPTEP and National Conference Processing and Energy in Agriculture PTEP, Vršac: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Novi Sad, 23-28 April, 2017
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Бикић С., Узелац Д., Букуров М., Тодоровић Б., Марковић Б., Павков И., Радојчин М.: АТП дампер за мерење протока ваздуха, Техничко решење, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаФакултет техничких наука13.02.2019.
ДоцентМеханика флуида, хидропнеуматска, гасна и нафтна техникаФакултет техничких наука13.02.2014.
АсистентПримењена механика флуида - хидропнеуматска техника27.04.2011.
Асистент приправник РПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука11.06.2009.
АсистентПримењена механика флуида - хидропнеуматска техникаФакултет техничких наука17.04.2008.
Асистент приправникМеханика флуидаФакултет техничких наука16.06.2004.