ванр. проф. др Богдан Кузмановић


Недостаје слика

др Богдан Кузмановић

Ванредни професор


Телефон021/485-2158
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 109

КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање: • ЈАНУАР 1986. - ДЕЦЕМБАР 1993. Оператер система, Систем аналитичар у Дирекцији за информатику, "ДДОР Нови Сад" АД • ДЕЦЕМБАР 1993. - ЈУН 1997. Координатор послова АОП у Главној филијали "Центар-Екст", Аквизитер у осигурању имовине, Стручни сарадник у сигурању транспорта и кредита, Шеф осигурања транспорта и кредита, • ЈУН 1997. - НОВЕМБАР 1998. Директор сектора за осигурање транспорта и кредита у Главној филијали "Центар-Екст" • НОВЕМБАР 1998. - ЈУН 2002. Директор осигурања и реосигурања имовине у Дирекцији за менаџмент осигурања и реосигурања • ЈУН 2002. - АВГУСТ 2004. Директор осигурања имовине, пољопривреде, транспорта и кредита "ДДОР-а Нови Сад" АД • АВГУСТ 2004.- СЕПТЕМБАР 2006. - Генерални директор "ДДОР Нови Сад" АД и председник Управног одбора "Металс банке" Нови Сад. • Од септембра 2006. године запослен на ФТН у звању доцента на Департману за индустијско инжињерство и менаџмент, усмерење - осигурање. • Месеца Јула 2007. је изабран на место председника Управног одбора Јавног комуналног предузећа "Пут" из Новог Сада, где се и сада налази. Др Богдан Кузмановић је редовне студије завршио на Економском факултету, Универзитета у Новом Саду. Последипломске студије и магистарски рад је урадио на истом факултету. Докторски дисертацију је одбранио на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Објавио је 4 рада на домаћим скуповима и 2 рада на међународним скуповима. На рецензији су му две монографије. Овлашћени је предавач на ДДОР-овој школи осигурања. У току израде своје магистарске и докторске тезе успешно је започео своју научну активност. У оквиру магистарске тезе је развијо прилаз за ефикасно увођење електронске размене података на пословима транспортног осигурања. Прилаз је проверен у осигуравајућој компанији "ДДОР Нови Сад". У оквиру своје докторске тезе кандидат је развио модел процесирање пословних одлука у осигуравајућим компанијама, коришћењем расположивих рачунарских ресурса, на бази моделовања људског понашања. Интеграцијом са ЕДИ технологијема, модел оставрује правремени одзив на тренутна дешавања посматраног система. Модел, својим општим караткерстикама омогућава да се примени и на процесе одлучивања који се не односе само на послове у осигуравајућим компанијама. Треба истаћи посебну склоност кандидата ка апликативним истраживањима, успешно руковођење великом компанијом, која обзиром на област којом се кандидат бави, представља драгоцену особину и искуство. Треба истаћи његов коректан однос према сарадницима у великој компанији што ће, верујемо, још више доћи до изражаја у његовом даљем раду.

Ванредни професор
01.03.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент16.09.2006.01.09.2012.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Доцент25.09.2012.01.01.2017.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Примена статистичких модела у осигурању моторних возила

Диплома

Економске науке

Економски факултет

1993

Примена ЕДИ (Елецтрониц Дата Интерцханге) технологије у осигурању са посебним освртом на транспортно осигурање

Магистратура

Економске науке

Економски факултет

1997

Модел интелигентне подршке у осигурању транспортних и аутоматизованих система

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М12) Монографија међународног значајаЊегомир В., Маровић Б., Пејановић Р., Кузмановић Б.: Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede, Beograd, Princip Pres, 2017, ISBN ISBN 978-86-6189-10, UDK: 631:368 551.583:631 005.334:631
(М21) Рад у врхунском међународном часописуКузмановић Б.: THERMAL MANIKIN AND ITS STABILITY FOR ACCURATE AND REPEATABLE MEASUREMENTS, International Journal of Simulation Modelling, 2016, Vol. 15, No 4, ISSN 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: An empirical study of employee loyalty, service, quality, cost reduction and company performance, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2018, Vol. 31, No 1, pp. 827-846, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуМилић Б., Грубић-Нешић Л., Кузмановић Б., Делић М.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2018, Vol. 22, No 1, pp. 9-38, ISSN 0949-6181
(М23) Рад у међународном часописуКабок Ј., Радишић С., Кузмановић Б.: Cluster analysis of higher-education competitiveness in selected European countries, Ekonomska istraživanja - Economic Research, 2017, Vol. 30, No 1, pp. 845-857, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуКузмановић Б.: Classification of natural disasters between the legislation and application: experience of the Republic of Serbia, Acta Geographica Slovenica - Geografski Zbornik, 2013, Vol. 53, No 1, pp. 149-164, ISSN 1581-6613, UDK: 91:504.4(497.11)
(М23) Рад у међународном часописуМилић Б., Грубић-Нешић Л., Кузмановић Б., Делић М.: The influence of authentic leadership on the learning organization at the 
organizational level: The mediating role of employees’ affective commitment, Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 1, ISSN 0949-6181
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомРадишић С., Кабок Ј., Ђаковић В., Кузмановић Б.: The Programme Budget Model as a Basis for Measuring the Performance of the Public Sector in Transition Economies, Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2016, No 79, pp. 69-78, ISSN 0354-8635, UDK: 336.13.051
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТодић В., Тешић З., Кузмановић Б., Томић М.: Procena troškova upotrebe novog proizvoda u fazi njegovog razvoja, 16. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 22-24 Mart, 2017, ISBN 978-99955-763-9-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРоухани С., Берковић И., Кузмановић Б., Лечић Д.: ERP systems in Human Resources Management, 4. International conference on applied internet and information technologies, Zrenjanin, 23 Oktobar, 2015, pp. 106-109, ISBN 978-86-7672-260-0 1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: Performance Measurement and Management: An empirical study of employee loyalty, service quality, cost reduction and company performance, 22. EurOMA Conference, Neuchatel: University of Neuchatel, 26-1 Jun, 2015, ISBN 978-2-9700901-2-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТешић З., Кузмановић Б., Томић М., Томић И.: An innovative Performance Measurement and Management Method, 21. EurOMA Conference, Palermo: Universita Deglo Studi Di Palermo, 20-25 Jun, 2014, ISBN -, UDK: -
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКузмановиц, Т., Кузмановиц, Б.,Estimate of incurred but not reported claims (IBNR) by Chain-Ladder method and the influence at solvency of insurance companies, International Scientific Conference on Industrial Systems-IS08, Novi Sad, 2008.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаКузмановић Б., Тодић В., Ћосић И., Тешић З., Кузмановић Б., Тасић Н.: Procena troškova proizvodnje u fazi razvoja proizvoda primenom fazi-neuronskih mreža, Tehnika, 2016, Vol. 66, No 5, pp. 749-755, ISSN 0040-2176, UDK: 005.21:004.032.26657.47
(М52) Рад у часопису националног значајаКузмановић Б.: A Correlation Between hte Function of Controlling and the Process of Risk Management in the Company, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 4, pp. 179-189, ISSN 2217-2661, UDK: 005.334
(М52) Рад у часопису националног значајаТешић З., Кузмановић Б., Томић М.: A Model for Analyzing and Measuring the Performance of Industrial Enterprise, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2015, Vol. 6, No 1, pp. 21-28, ISSN 2217-2661
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКузмановић Б., Томашевић М., Тешић З., Кузмановић Б., Стеванов Б., Тодић В.: Razvoj modela upravljanja lancima snabdevanja, Infoteh, Jahorina, 2016, Vol. 15, pp. 413-418, ISSN konferencija, 15. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Infoteh-Jahorina, 16-18 Mart, 2016, pp. 413-418
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент01.03.2017.
ДоцентУправљање ризиком и менаџмент осигурањаФакултет техничких наука26.01.2012.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука01.10.2006.