проф. др Ерика Малешевић


Недостаје слика

др Ерика Малешевић

Редовни професор


Телефон021/485-2609
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Завршен Економски факултет,у Суботици.Асистент приправник на економском факултету у Суботици.Професор Више техничке грађевинске школе у Суботици.Магистратура и докторат на Економском факултету у Београду.Професор на Грађевинском факултету у Суботици. У досадашњем наставном,научном и стручном раду публиковала је уџбенике,моног- рафске радове,као и бројне научне и стручне радове из области економике и менаџмента у грађевинарству и из области управљања инвестиционим пројектима. Учествовала је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству. Научна и стручна оријентација је усмерена на изучавању примене економије и менаџмента у грађевинарству и на израду и ревизију инвестиционих пројекта. Ради научног и стручног усавршавања боравила је на Техничком Универзитету у Будимпешти,Катедра за извођење радова,1977.године и на Универзитету Економских Наука,Катедра за Пројект Менаџмент 2000.године. Учествовала је на стучном семинару из области управљања пројектима у организацији ЦПМ из Беогтада,где је стекла цертификат менаџера пројекта-економско-финансијска област. Члан је Удружења за пројецт менаџмент- YУПМА-Србије,Мађарског Удружења за пројецт менаџмент- МПМСЗ и међународног удружења ИПМА. Служи се енглеским и немачким језиком

Редовни професор
15.09.2007.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи
Теорија и методологија планирања

Диплома

Економске науке

Економски факултет

1974

Конфликтност циљева привредног развоја у самоуправном друштву

Магистратура

Економске науке

Економски факултет

1983

Технички прогрес у савременој тржишној привреди

Докторат

Економске науке

Економски факултет

1995

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМалесевиц,Е.,Тривуниц,М.,Муценски,В., SUCESS ANALYSIS OF THE PROJECT USING THE MODEL OF BALANCED SCOREARD,8th International conference Organization,technology and management inconstruction, Umag,Croatia, 2008, str.31-1 - 31-8,ISBN 95396245-92
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДражич,Ј., Малешевић,Е., Алексић,И., (2012):Influence of Life Cycle Costs on the Choice of Optimal Variation of Floor Covering,4-th inernational Conference Civil Engineering – Science and Practice,Zbornik radova,Univerzitet Crne Gore,Građevinski Fakultet u Podgorici,Žabljak,str 2351-2358, ISBN: 978-86-82707-21-9
(У01) Основни уџбеник за наставни предметУправљање инвестицијама, Аутори: Др Е. Малешевић, Ђ. Малешевић, изд. Пролетер, Бечеј 2011.
(М52) Рад у часопису националног значајаАнализа ризика инвестиционих пројекта са оценом техничких фактора профитабилности.Привредна изградња бр.5,Нови Сад,2001, ад,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниУправљање индиректним трошковима грађења,Аутори:Др Е.Малешевић,Мр А Сегеди,Интернационални симпозијум из пројект менажмента,YУПМА 2006,Златибор,Зборник радова,стр.299-304
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниУправљање пројектима у функцији менаџмента пословног система,Прегледни чланак,Зборник радова,Гф.Суботица,2006
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSignificance of communications in conflicts" decrease in project management,Međunarodna konferenija iz projekt menadžmenta IPMA 2004, Budimpešta
(М52) Рад у часопису националног значајаМетодолошки проблеми економске и друштвене оцене инвестиционих пројеката,Изградња,бр.5.2001 Београд.,стр.171-145
(М52) Рад у часопису националног значајаПримена стабла одлучивања приликом доношења инвестиционе одлуке,Рачуноводство,бр.6.2002,Београд,стр.14-21.,научни рад
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниУлога вредносне анализе у вредновању инвестиционих пројекта,Интернационални научно-стручни скуп Грађевинарство-наука и пракса,2007,Жабљак,стр.873-879
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТехнологија и организација грађења и менаџментГрађевински факултет20.11.2003.
Ванредни професорЕкономика градитељстваГрађевински факултет19.10.1998.
ДоцентЕкономика градитељстваГрађевински факултет12.02.1996.
Истраживач приправникЕкономијаГрађевински факултет01.10.1980.
Асистент приправникЕкономске наукеЕкономски факултет24.12.1974.