доц. др Мирослав Стефановић


Недостаје слика

др Мирослав Стефановић

Доцент


Телефон
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 206

Мирослав Стефановић рођен је 1975. године у Лозници. Основне академске студије Инжењерског менаџмента на Факултету технички наука, Универзитета у Новом Саду уписује 2010. године. Звање инжењера менаџмента стиче 2013. године, након успешно одбрањеног завршног рада под насловом „Примена персоналних рачунарских мрежа у организационим системима“, да би основне академске студије, на модулу информациони менаџмент,  завршио 2014. године, са просечном оценом 9.98, након успешно одбрањеног рада под насловом „Развојни пут предузећа: Пример компаније Хеттрик лтд“.

Мастер академске студије на студијском програму Инжењерство информационих система на Факултету Техничких наука, Универзитета у Новом Саду, уписује 2014. године и завршава 2016. године, са просечном оценом 9,90, након успешно одбрањеног мастер рада под насловом „Предлог модела домена за обезбеђење интегритета података катастра непокретности“.

Докторске академске студије на студијском програму Индустријско инжењерство/Инжењерски менаџмент, на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду уписује 2016. и завршава 2023. године, са просечном оценом 10, након успешно одбрањене докторске дисертације под насловом "Модел архитектуре информационог система катастра непокретности заснован на блокчејн технологији".

У периоду од 2010. до 2015. године Мирослав Стефановић запослен је прво на месту стручног сарадника, а потом и инжењера одржавања у Служби за одржавање рачунарске мреже и рачунара Факултета техничих наука, Универзитета у Новом Саду.

Од 2015. године запослен је на катедри за информационо-комуникационе системе,  Департману за индустријско инжењерство и менаџмент, Факутета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, прво као сарадник у настави, а потом и као асистент-мастер.

У том периоду био је ангажован на извођењу наставе на студијским програмима Инжењерство информациони система, Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент на предметима Објектно орјентисане информационе технологије, Архитектра информационих система и рачунарске мреже, Дизајнерски обрасци, Развој програмских производа, Реинжењеринг информационих система, Просторни информациони системи и Веб оријентисане информационе технологије.

Објавио је више од 10 радова у научним часописима и на међународним и националним научним скуповима и конференцијама, углавном из уже области интересовања.

Доцент
01.10.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент са докторатом01.03.2023.30.09.2023.Катедра за информационо-комуникационе системе
Асистент01.03.2020.28.02.2023.Катедра за информационо-комуникационе системе
Асистент01.03.2017.29.02.2020.Катедра за информационо-комуникационе системе
Асистент05.10.2015.01.09.2016.Катедра за информационо-комуникационе системе
Инжењер одржавања05.10.2016.Служба одржавања мрежа и рачунара
Инжењер одржавања01.10.2014.01.09.2015.Служба одржавања мрежа и рачунара
Инжењер одржавања01.08.2014.01.09.2014.Одељење за рачунарску мрежу
Инжењер одржавања01.07.2014.01.07.2014.Одељење за рачунарску мрежу
Стручни сарадник на пројекту01.05.2011.01.06.2014.Одељење за рачунарску мрежу
Стручни сарадник на пројекту01.05.2010.01.04.2011.Одељење за рачунарску мрежу
НазивУ Установи
Примена персоналних рачунарских мрежа у организационим системима

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2013

Развојни пут предузећа: Пример компаније Хеттрик Лтд

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2014

Модел архитектуре информационог система катастра непокретности заснован на блокчејн технологији

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2023

Предлог модела домена за обезбеђење интегритета података катастра непокретности

Мастер рад

Информационе технологије

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуПржуљ Ђ., Дејановић И., Стефановић М., Лолић Т., Сладојевић С.: Domain-Specific Language for Land Administration System Transactions, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2022, Vol. 11, No. 425, ISSN 2220-9964
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуСтефановић М., Пржуљ Ђ., Ристић С., Стефановић Д., Николић Д.: Smart Contract Application for Managing Land Administration System Transactions, IEEE Access, 2022, Vol. 10, pp. 39154-39176, ISSN 2169-3536
(М23) Рад у међународном часописуСтефановић М., Пржуљ Ђ., Стефановић Д., Ристић С., Чапко Д.: The Proposal of New Ethereum Request for Comments for Supporting Fractional Ownership of Non-Fungible Tokens, Computer Science and Information Sistems, 2023, Vol. 20, No. 3, pp. 1133-1155, ISSN 1820-0214
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтефановић М., Пржуљ Ђ., Ристић С.: Overview of Application of Blockchain Technology in e-Government, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 7-9 October, 2020
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБојкић М., Пржуљ Ђ., Стефановић М.: Possible application of service-oriented architecture in domain of land administration system, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 7-9 October, 2020
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБојкић М., Пржуљ Ђ., Стефановић М., Ристић С.: Usage of Dependency Injection within different frameworks, Инфотех, Јахорина, 2020, pp. 119-124, ISSN konferencija, 19. Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет, 18-20 Март, 2020, pp. 119-124, ИСБН 978-99976-710-6-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтефановић М., Ристић С., Стефановић Д., Бојкић М., Пржуљ Ђ.: Possible Application of Smart Contracts in Land Administration, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Telecomunications Society - Belgrade, 20-21 Новембар, 2018, пп. 787-790, ИСБН 978-1-5386-7170-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтефановић М., Пржуљ Ђ., Ристић С., Стефановић Д., Вукмановић М.: Blockchain and Land Administration - Possible Applications and Limitations, 5. International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM), Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, 9-10 Новембар, 2018, ИСБН 978-86-6091-082-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтефановић М., Пржуљ Ђ., Вукмановић М., Ристић С.: Mutual Impact of High Computer Network Utilization and Business Processes, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Нови Сад, 4-6 Октобар, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтефановић М., Пржуљ Ђ., Стефановић Д., Вукмановић М., Ристић С.: OCL specification of inter-register integrity constraints in land administration systems, 28. Central European Conference on Information and Intelligent Systems, Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, 27-29 Септембар, 2017, пп. 273-281, ИСБН 1847-2001, УДК: 004:007
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтефановић М., Стефановић Д., Врховац В., Жижаков М.: Преглед софтвера за управљање енергетским системима, 20. Саветовање Енергетска електроника, Нови Сад, 23-26 Октобар, 2019
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСтефановић М., Ристић С., Пржуљ Ђ., Вукмановић М.: Lehman-ovi zakoni evolucije softvera i Open Source Software, Инфотех, Јахорина, 2016, Но 15, ИССН конференција, 15. Инфотех-Јахорина, Јахорина: Електротехнички факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, 16-18 Март, 2016, ИСБН Електротехнички факу
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука01.10.2023.
Асистент са докторатомИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука01.03.2023.
АсистентИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука01.03.2020.
АсистентИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука01.03.2017.
Сарадник у наставиИнформационо-комуникациони системиФакултет техничких наука05.10.2015.