доц. др Павел Бенка


Недостаје слика

др Павел Бенка

Доцент


Телефон
E-mail
Академско звањеДоцент

Дипломирао на Грађевинском факултету, одсек Геодезија 1990. године. Магистарску тезу одбранио на Грађевинском факултету у Београду, смер Премер и уређење земљишне територије, 19997. године. Од 1991. године запослен на Пољопривредном факултету.

НазивУ Установи
Коришћење аматерских снимака у мерне сврхе

Диплома

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

1990

Могућност заштите и унапређења животне средине при уређењу земљишне територије

Магистратура

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

1997

Уређење земљишне територије на мелиорисаном подручју

Докторат

Биотехничке науке

Пољопривредни факултет

2012

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBenka P.: Effects of restructuring of land territory by consolidation on the plot suitability for agricultural production, 1. International Scientific Conference - Professional Practice and Education in Geodesy and Related Fields, Kladovo: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 24-26 Jun, 2011, pp. 348-355, ISBN 978-86-7518-135-4, UDK: 528(082) 528-051:37.018.48(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSalvai A., Benka P.: Application of GIS and Hydro Software to Integrated Water Resources Management, Section 8: Information systems, CD-ROM of Proceedings, Ohrid, Republic of Macedonia, 2. BALWOIS - Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, 23-26 Maj, 2006, ISBN 9989-9594-1-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБенка П., Салваи А.: ГИС Соил Мапс оф Војводина фор Интегратед Wатер Ресоурцес Манагемент, Сецтион 8: Информатион сyстемс, ЦД-РОМ оф Процеедингс, 2. БАЛWОИС - Цонференце он Wатер Обсерватион анд Информатион Сyстем фор Децисион Суппорт, Охрид, 23-26 Мај, 2006, ИСБН 9989-9594-1-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБенка П., Булатовић В.: Геограпхиц Информатион Сyстем ин Ирригатион Сyстем Манагемент, 7. ИСИРР 2003, Хунедоара, 1 Јануар, 2010, пп. 614-619
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини*****Бенка П., Савић Р., Салваи А.: "А натурал аппроацх то тхе десигн анд манагемент оф тхе драинаге сyстем ин Воиводина", XXтх Цонференце оф тхе Данубиан цоунтриес он хyдрологицал форецастинг анд хyдрологицал басес он wатер манагемент, Братислава, Словакиа
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Дамјановић Т., Бенка П.: Основе уређења и заштите земљишне територије и поседа у Србији, Нови Сад, Пољопривредни Факултет Универзитета у Новом Саду, 2011, ИСБН 978-86-7520-211-0, УДК: 528.4(497.11) 626.8(497.11)
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаСалваи А., Бенка П.: “Оквирна директива о водама, ГИС и рачунарски програми у одрживом развоју пољопривреде и водопривреде Војводине”, Поглавље XИИ у Монографији: “Одрживе мелиорације”, Нови Сад, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, 2007, стр. 220-241, ИСБН 987-86-7520-101, УДК: 626.8:502.131.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBenka P., Bezdan A., Piperski J., Gregorič G., Salvai A.: APPLICATION OF GEOSTATISTICAL INTERPOLATION METHODS FOR DROUGHT INDICES MAPPING, Contemporary Agriculture, 2010, Vol. 59, No 3-4, pp. 363-370, ISSN 0350-1205, UDK: 63(497.1)(51)-"540.2"
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBenka P., Bulatović V.: Geographic Information System in Irrigation System Management, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Tome II, Fascicole2, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2004, pp. 5-11, ISSN 1584-2665
(М52) Рад у часопису националног значајаБенка П., Дамјановић Т.: Евалуатион оф агрицултурал плотс аццординг то тхеир сизе анд схапе, Земљиште и биљка, 2004, Вол. 53, Но 2, пп. 111-118, ИССН 1450-8109
(М53) Рад у научном часописуСалваи А., Савић Р., Бенка П., Јосимов-Дунђерски Ј., здравић М.: Хидрометријска мерења главног канала система за одводњавање Плавна, Летопис научних радова Пољопривредног факултета, 2003, пп. 177-184, ИССН 0546-8264, УДК: 631/.639(05)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П., Бездан А., Пиперски Ј., Салваи А.: Могућност праћења суше применом карата СПИ, 11. Мелиорације 11, Нови Сад: Пољопривредни факултет, 26 Јануар, 2011, пп. 16-24, ИСБН 978-86-7520-204-2, УДК: 626.8(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П.: Предлог садржаја ГИС базе података за потребе уређења земљишне територије на мелиорисаном подручју, 9. Мелиорације 09, Нови Сад: Пољопривредни факултет, 29 Јануар, 2009, пп. 125-133, ИСБН 978-86-7520-154-0, УДК: 626.8(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДамјановић Т., Бенка П.: Потребе и предности обједињеног финасирања, израде и реализације извођачког пројекта уређења земљишне територије са изградњом објеката за мелиорације, Тематски зборник радова "Мелиорације 07 - стање и перспективе-", 2007, пп. 85-97, ИССН 978-86-7520-107-6, 7. Мелиорације 07 – стање и перспективе, Нови Сад: Пољопривредни факултет, 24 Јануар, 2007, пп. 85-97, ИСБН 978-86-7520-107-6, УДК: 626.8:631.95
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П., Салваи А.: Израда тематских карата коришћењем дигитализоване педолошке карте Војводине, Тематски зборник радова "Мелиорације 07 - стање и перспективе-", 2007, пп. 18-25, ИССН 978-86-7520-107-6, 7. Мелиорације 07 – стање и перспективе, Нови Сад: Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, Нови Сад, 24 Јануар, 2007, пп. 18-25, ИСБН 978-86-7520-107-6, УДК: 626.8:631.95
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П., Салваи А.: Дигитализација педолошке карте Војводине за потребе ГИС-а, 1. Мелиорације у одрживој пољопривреди, Нови Сад: Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, Нови Сад, 26 Јануар, 2005, пп. 53-59, ИСБН 86-7520-057-9, УДК: 626.8:631.95
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСалваи А., Бенка П.: ГИС и хидраулички рачунарски програми у функцији менаџмента водним ресурсима, 1. Мелиорације у одрживој пољопривреди, Нови Сад: Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, Нови Сад, 26 Јануар, 2005, пп. 60-67, ИСБН 86-7520-057-9, УДК: 626.8:631.95
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П.: Примена географских информационих система при евидентирању ваншумског зеленила, Застита зивотне средине градова и приградских насеља, Монографија, Нови Сад, 2003, пп. 277-282, 1. Међународна еко-конференција 2003 "Заштита животне средине градова и приградскихнасеља", Нови Сад: Еколошки покрет града Новог Сада, 24-27 Септембар, 2003, пп. 277-282, ИСБН 86-83177-17-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Бенка П., Дамјановић Т.: Вредновање пољопривредних парцела према њиховој величини и облику, X Јубиларни конгрес ЈДПЗ, ЦД ром са радовима,
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П.: Могућности снимања поплавних подручја савременим геодетским методама, 1. Поплаве од унутрашњих вода, Нови Сад: Пољопривредни факултет, 31 Мај, 2000, пп. 230-234, ИСБН 86-80735-89-2, УДК: 627.51(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П., Радомировић Д., Бездан А., Пиперски Ј.: Одређивање протока отпадних вода из цеви помоћу фотограметријске методе, 10. Мелиорације 10, Нови Сад: Пољопривредни факултет , 28 Јануар, 2010, пп. 7-18, ИСБН 978-86-7520-178-6, УДК: 626.8(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П., Булатовић В.: Дистрибуција ГИС података путем WMS сервера за потребе мелиорација, 8. Мелиорације 08, Нови Сад: Пољопривредни факултет, 23 Јануар, 2008, пп. 36-42, ИСБН 978-86-7520-138-0, УДК: 626.8(082)
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБенка П., Булатовић В.: Израда и могућности ширег коришћења ГИС слоја Типови земљишта за подручје Војводине, 12. Конгрес ДЗПЗС "Стање и перспективе у заштити, уређењу и коришћењу земљишта", Нови Сад, , пп. 140-140, ИСБН 978-86-912877-0-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDamjanovic T., Benka P.: Causes, conseqences of the changes and the present state of agricultural estates in Serbia, European Society for Agronomy, Fifth Congress, Volume I, pgs: 159-160, European Society for Agronomy, Nitra, Slovakia, 1998.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBenka P., Bulatovic V.:"Geographic Information System in Irrigation System Management", VIIth International Symposium Interdisciplinary regional research - ISIRR 2003, pp614-619, Hunedoara, Romania, 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBenka P., Damjanović T.: Pozemkové úpravy cestou komasácie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Juhoslávii, ENVIRO - NITRA 2000, pp 7-9, Nitra, Slovakia, 2000.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPavel Benka, Radovan Savic, Atila Salvai: A Natural Approach to Design and Management of the Drainage System in Voivodina, XXth Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases on water management, p. 847-851, Bratislava, Slovakia, 2000.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAtila Salvai, Pavel Benka, Radovan Savic: Analysis of the Periodicity Discharge of Large Rivers in Voivodina, XXth Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases on water management, p. 1037-1042, Bratislava, Slovakia, 2000.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadovan Savic, Atila Salvai, Pavel Benka: Flood Control and Water Streams Regulation in Voivodina, XXth Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and hydrological bases on water management, p. 1043-1048, Bratislava, Slovakia, 2000.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSalvai A., Benka P.: "Present state of flood control and water streams improvement in Vojvodina", VIIth International Symposium Interdisciplinary regional research - ISIRR 2003, pp315-320, Hunedoara, Romania, 2003.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStojiljkovic D., Benka P., Rajic M.: Water and salt regime problems of supstranum in glass house, European Society for Agronomy, Fifth Congress, Volume I, pgs: 365-366, European Society for Agronomy, Nitra, Slovakia, 1998.
(М52) Рад у часопису националног значајаШипошова М., Иванова З., Бенка П.: Ревитализација пејсажа путем шумско техничких мера, "Савремена пољопривреда" Вол. 46, Ванредни број, стр. 165-169, Нови Сад, 1998.
(М52) Рад у часопису националног значајаДамјановић Т., Бенка П.: Могућности побољшања просторних услова пољопривредне производње при уређењу земљишне територије комасацијом, Летопис научних радова, година 22 (1998), број 1, стр 77-91, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1998.
(М52) Рад у часопису националног значајаДамјановић Т., Бенка П.: Могућности побољшања функционалних услова пољопривредне производње при уређењу земљишне територије комасацијом, Летопис научних радова, Пољопривредни факултет у Новом Саду, Бр. 1-2, Год. 23, стр. 196-205, Нови Сад, 1999.
(М52) Рад у часопису националног значајаЗдравић М., Белић С., Бенка П.:Сабијеност земљишта као узрок појаве водолежа, Трактори и погонске машине, Вол.7, Нр.3, п.79-82, Нови Сад, Дец., 2002.
(М52) Рад у часопису националног значајаСалваи А. Савић Р., Бенка П., Јосимов-Дунђерски Јасмина, Здравић М.: "Хидрометријска мерења главног канала система за одводњавање Плавна", Летопис научних радова, Пољопривредни факултет у Новом Саду, Бр. 1, Год. 27, стр. 177-184, Нови Сад, 2003.
(М52) Рад у часопису националног значајаBenka P., Damjanović T.: Výhody vykonávania hydromelioračných opatrení v rámci pozemkových úprav cestou komasácie vo Vojvodine, International conference Water in bioclimatological systems, publ. in "Acta horticulturae et regiotecturae", The Scientific journal for horticulture, landscape engineering, architecture and ecology, No. 2/1999, p. 53-56, Nitra - Račkova dolina, The Slovak Republic, 1999.
(М52) Рад у часопису националног значајаМихајловић Д., Цветковић С., Бенка П., Војновић М.: Коришћење аматерских снимака у мерне сврхе за снимање саобраћајних незгода, Интердисциплинарни часопис НАУКА ТЕХНИКА БЕЗБЕДНОСТ, Година ИВ, број 1-2, септембар 1994, стр.76-85, Издавач Институт безбедности, Београд,
(М52) Рад у часопису националног значајаБенка П., Гостовић М.: Један нови систем вредновања локације грађевинског земљишта, Зборник радова Грађевинског факултета, бр.10, стр.145-157, Грађевински факултет, Суботица, 1994.
(М52) Рад у часопису националног значајаТабаков , Ј., Бенка П.: Расподела воде и прорачун протока за наводњавање приватних поседа, Летопис научних радова, година 20 (1996), број 1, стр 47-56, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1996.
(М52) Рад у часопису националног значајаБенка П.: Деформациона мерења бране на Тиси код Новог Бечеја геодетском методом, Водопривреда бр. 183-185 (2000/1-3), стр. 278-281, ЈДОН, Београд, 2000.
(М52) Рад у часопису националног значајаДамјановић Т., Бенка П.: Просторни утицаји акумулација на уређење, коришћење и заштиту пољопривредног земљишта у окружењу, Водопривреда бр. 183-185 (2000/1-3), стр. 152-159, ЈДОН, Београд, 2000.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниДамјановић Т., Бенка П.: Потребе и кретања наставе из области геодезије на смеровима Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, Саветовање "Образовање геодетских стручњака", стр.: 161-170, Савез геодетских инжењера и геометара Србије, Врњачка Бања, 1998
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П.: Могућности снимања поплавних подручја савременим геодетским методама, Зборник радова са саветовања: “Поплаве од унутрашњих вода”, Пољопривредни факултет, Институт за уређење вода Нови Сад, стр. 230-234, Нови Сад, 2000
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П., Дамјановић Т.: Вредновање пољопривредних парцела према њиховој величини и облику, X Јубилаларни конгрес ЈДПЗ, ЦД ром са радовима, ЈДПЗ, Врњачка Бања, 2001
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСавић Р., Бенка П., Летић Љ., Гостовић М.: "Могућност примене и предности методе цезијум 137 за одређивање еолске ерозије у условима Војводине", Саветовање Мелиорације и пољопривреда, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, стр. 171-177, Нови Сад, 2002.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБелић С., Здравић М., Бенка П.: "Услови формирања водолежа и проблем њиховог уређења"", Саветовање Мелиорације и пољопривреда, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, стр. 84-89, Нови Сад, 2002.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТабаков Ј, Бенка П.: "Неке врсте вертикалне дренаже као могуће решење у одводњавњу водолежи"", Саветовање Мелиорације и пољопривреда, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, стр. 98-104, Нови Сад, 2002.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБенка П., Табаков Ј., Гостовић М.: "Управљање заливним системом према принципима прецизне пољопривреде"", Саветовање Мелиорације и пољопривреда, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, стр. 156-161, Нови Сад, 2002.
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБенка П., Дамјановић Т.: Вредновање пољопривредних парцела према њиховој величини и облику, X Јубилаларни конгрес ЈДПЗ, Апстракти, стр 34, ЈДПЗ, Врњачка Бања, 2001
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуЗдравић М., Белић С., Бенка П.: Узроци и начин мелиоративног уређења водолежа у Чурушко-Жабаљском риту, X Јубилаларни конгрес ЈДПЗ, Апстракти, стр 117, ЈДПЗ, Врњачка Бања, 2001.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентГеодезијаПољопривредни факултет12.07.2012.
Асистент - стари називГеодетско инжењерствоПољопривредни факултет19.02.2009.
Асистент - стари називГеодезијаПољопривредни факултет16.02.2005.
Асистент - стари називГеодезијаПољопривредни факултет01.05.2001.
Асистент - стари називГеодезијаПољопривредни факултет08.07.1997.
Асистент приправникГеодезијаПољопривредни факултет14.11.1991.