проф. др Милан Трифковић


Недостаје слика

др Милан Трифковић

Редовни професор


Телефон063 628 952
E-mail
Академско звањеРедовни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
Ванредни професор
01.10.2013.
Тренутно нема историјских података о чланству запосленог!
НазивУ Установи

Диплома

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

1990

Магистратура

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

1993

Докторат

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

2000

Критеријум продукцијеОпис
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниТрифковић,М. Кубурић,М.: Улога катастра у планирању и изградњи градског подручја, Међународна конференција 2006, Савремени проблеми у грађевинарству, Грађевински факултет Суботица
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Трифковић.М. Развој модерног катастра у Србији, Монографија: 100 година грађевинарства у Србији, Београд, 2002.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТрифковић,М Костић-Милановић А.: Улога катастра у планирању и изградњи градског подручја, Симпозијум: Надзор над грађењем и технички преглед објеката, Аранђеловац, 2002.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТрифковић,М. Савановић,Р. Трифковић,М.:Актуелно стање у катастру Србије - проблеми легализације, Симпозијум: Процедуре и проблематике изградње објеката, Аранђеловац, 2003.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТрифковић,М., Кубурић,М.:Одржавање катастра водова у урбаним срединама, Симпозијум: Процедуре и проблематике изградње објеката, Врњачка Бања,2006.
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниТрифковић,М. Крстајић,М. Симановић,М. Примена нових технологија у геодезији код пројектовања далековода, Симпозијум електропривреде, Теслић, 2002
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуТрифковић,М Костић-Милановић А.: Легализација бесправно изграђених објеката - геодетски аспект, Симпозијум: Надзор над грађењем и технички преглед објеката, Аранђеловац, 1999.
(М23) Рад у међународном часописуTosa Ninkov, Miro Govedarica, Milan Trifkovic: One Method of Renewal of Stereographics Survey Data in Coka Municipality; Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68(88) (2011), 4; (IF 2010 0.038)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини2Д геодетске мреже за осматрање брана и акумулација - теорија и пракса у Србији, Међународни симпозијум о земљотресном инжењерству и инжињерској сеизмологији, Бања Лука, 2009.стр 171-180, ИСБН 978-99955-630-3-5, М33
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМогућности коришћења 2Д геодетских мреже за утврђивање сеизмичких појава, Међународни симпозијум о земљотресном инжењерству и инжињерској сеизмологији, Бања Лука, 2009, стр 273 - 280, ИСБН 978-99955-630-4-2, М33.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПримена геодезије у истраживању утицаја сеизмичких процеса на тло и инжењерске структуре, Часопис; Изградња бр. 9-10, Београд, 201, М51
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЗаједничко геодетско осматрање великих брана и акумулација, Часопис: Материјали и конструкције, Београд, 2010, стр 33 - 41, М51
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаИнформатички менаџмент геоинформационих система, Часопис: Архитектура и урбанизам, Београд, 2010, М51
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПримена геодезије за утврђивање сеизмичких појава, Часопис: Изградња бр. 3-4, Београд, 2010, стр 185 – 188, М51
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРелационе и димензионалне базе података код геоинформационих система, Часопис: Изградња бр. 7-8, Београд, 2010, М51
(М52) Рад у часопису националног значајаИнфраструктура просторних података и картографија, Техника – Наше грађевинарство, Београд, 2010, (рецензирано и припремљено за штампу, М52
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниОдређивање запремина откопаних маса, Саветовање: Нове технологије и достигнућа у рударству и геологији, Требиње, 2007, стр115 - 124,. М63
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,GEOSOFT D_MAP – ZW CAD, 2009, Softver za izradu i održavanje digitalnih geodetskih planova, M85
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,D_MAP_KOMAS, 2009, Softver za automatizovanu nadelu i uvođenje učesnika u posed u postupku komasacije, Geoplan Novi sad M85
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГеодезијаУниверзитет у Новом Саду01.10.2015.
Ванредни професорГеодезијаГрађевински факултет07.11.2010.
ДоцентГеодезијаГрађевински факултет01.01.2005.