Predmet: Specijalne prednapregnute i spregnute betonske konstrukcije (06 - GG511)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osposobljavanje studenata za rad na projektovanju, izvođenju i održavanju specijalnih prednapregnutih i spregnutih betonskih konstrukcija objekata visokogranje.
Poznavanje specifičnosti prednapregnutih i spregnutih betonskih konstrukcija u cilju njihovog optimalnog projektovanja i građenja.
Osobenost i oblici parcijalno prethodno napregnutih elemenata i konstrukcija. Stepen prethodnog naprezanja. Specifičnosti proračuna i dimenzionisanja preseka i elemenata prema graničnoj nosivosti i prema graničnim stanjima upotrebljivosti. Osobenost i oblici prethodno napregnutih betonskih konstukcija sa kablovima bez spoja i sa spoljašnjim kablovima. Dodatni elementi sistema za prethodno i naknadno naprezanje. Osobenost i oblici sprezanja betona različitih mehaničkih i reoloških karakteristika. Smičući naponi na kontaktnim površinama elemenata. Specifičnosti proračuna i dimenzionisanja preseka i elemenata prema graničnoj nosivosti i graničnim stanjima upotrebljivosti. Projektovanje linijskih i površinskih elemenata i konstrukcija primenom: parcijalnog prethodnog naprezanja, prednaprezanja sa kablovima bez spoja i spoljašnjim kablovima i sprezanjem armiranobetonskih i/ili prethodno napregnutih betonskih elemenata. Primena kod hala, zgrada, mostova i inženjerskih objekata.
Predavanja. Auditorne, numeričko/računske i računarske vežbe. Konsultacije. Testovi. Kolokvijumi. Odbrana numeričko/računskih vežbi i/ili seminarskog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jevtić D.Prednapregnuti beton1980Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Folić R., Popović B.Parcijalne prethodno napregnute konstrukcije 1 deo1996Građevinski kalendar, BeogradSrpski jezik
Folić R., Popović B.Parcijalno prethodno napregnute konstrukcije 2 deo1997Građevinski kalendar, BeogradSrpski jezik
Folić R., Tatomirović M.Spregnute betonske konstrukcije 1 deo1999Građevinski kalendar, BeogradSrpski jezik
Folić R., Tatomirović M.Spregnute betonske konstrukcije deo 22000Građevinski kalendar, BeogradSrpski jezik
Grupa autoraEVROKOD 2 Proračun betonskih konstrukcija1997Građevinski fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada0.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada0.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Brujić dr Zoran
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Starčev-Ćurčin Anka
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Žarković Drago
Asistent-master

Auditorne vežbe