Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер менаџмента (Маст. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Иновациони менаџмент220005
Управљање креативношћу220005
Технолошки и тржишни трендови220005
Развој пословног модела220005
Развој новог производа220005
Управљање иновационим пројектима220005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 1 ИИИ220005
Изборни предмет 2 ИИИ220005
Истраживачке методе210003
Пословне вештине110002
Студентска пракса ИИИ000033
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада ИИИ000505
Мастер рад ИИИ000057
 Документа