Osnovni podaci o projektu
Naziv projekta: Unapređenje bezbednosti saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana kroz inovaciju kurikuluma osnovnih i master studija (Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies)

Akronim: TRAFSAF

Oznaka projekta: 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Program: Erasmus+ Call for Proposals EAC/A05/2017
  
Koordinator: Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovo* Rezolucija UN

Rukovodilac na UNS: Prof. dr Dragan Jovanović

Internet stranica projekta: www.trafsaf.pr.ac.rs

E-mail projekta: trafsafupkm@gmail.com

Trajanje: 15. novembar 2018 – 14 novembar 2021

Trenutno nema podataka